POMOC

Strona główna

 1. Logowanie
 2. Rejestracja
 3. Wyszukiwarka przetargów
 4. Wyszukiwarka podwykonawców
 5. Kategorie ogłoszeń
 6. Dodawanie ogłoszeń
 7. Przetargi dnia
 8. Statystyki
 9. Najczęściej wyszukiwane przetargi
 10. Najnowsze przetargi

Panel Klienta

 1. Panel klienta
 2. Dane kontaktowe
 3. Wyszukiwarka
 4. Moje ogłoszenia
 5. Schowek
 6. Ustawienia raportów
 7. Archiwum ustawień
 8. Dodaj ogłoszenie

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

 1. Problemy z logowaniem
 2. Problemy z wyszukiwarką
 3. Problemy z wysyłką raportówStrona główna

1. LOGOWANIE

Zalogowanie na stronie umożliwia korzystanie ze wszystkich opcji serwisu. Dane do logowania są unikalne i tworzone w momencie zgłoszenia na bezpłatny okres testowy, bądź zakupu abonamentu. Login i hasło nie zmieniają się, chyba że Klient na własne życzenie chce je zmodyfikować. Nie należy ich udostępniać osobom trzecim.

Numer konta (login) podany jest w każdym raporcie ogłoszeniowym (znajdziecie go Państwo w tytule maila jak również w nagłówku raportu).

Po wpisaniu danych do logowania można zaznaczyć opcję „Zapamiętaj mnie”, dzięki czemu logowanie nie będzie potrzebne przy kolejnym odwiedzaniu portalu.

W przypadku utraty, czy zapomnienia danych do logowania należy zgłosić się do Konsultanta, w celu przypomnienia loginu i hasła.


2. REJESTRACJA

Każda firma zainteresowana bezpłatnym przetestowaniem serwisu rejestruje się za pomocą formularza udostępnionego na stronie. Po wpłynięciu zgłoszenia Konsultant kontaktuje się telefonicznie w celu weryfikacji rejestracji, a także określenia kryteriów wyszukiwania ogłoszeń.


3. WYSZUKIWARKA PRZETARGÓW

Wyszukiwarka przetargów umożliwia samodzielne wyszukiwanie ogłoszeń po konkretnych branżach i zasięgu terytorialnym oraz słowach kluczowych.


3.1 Wyszukiwarka prosta

Przy użyciu wyszukiwarki prostej na głównej stronie konieczne jest wpisanie słowa kluczowego, kodu CPV, wybranie województwa, bądź określonej branży.

Słowa kluczowe wpisujemy przy użyciu * po głównym członie frazy, bądź „”. Np. szukając ogłoszeń dotyczących dostawy flag w okienku :słowo kluczowe” wpisujemy flag*, co skutkuje wyszukaniem wszystkich ogłoszeń zawierających w tytule, bądź pełnej treści odmienianych form wpisanego słowa. Z kolei słowa wpisane w cudzysłów wyszukiwane są tylko i wyłącznie w formie, w której zostały wprowadzone.

Szczegółowy opis wprowadzania słów kluczowych dostępny jest w samouczku.


3.2 Wyszukiwarka zaawansowana

Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia bardziej precyzyjne określanie poszukiwanych ogłoszeń i składa się z następujących sekcji:

Zakres wyszukiwania: przetargi, wyniki przetargów.
Umożliwia wybranie, jakich ogłoszeń aktualnie szukamy.

Fraza słowna.
Pozwala na wyszukiwanie ogłoszeń po konkretnych słowach kluczowych.
Szczegółowy opis wprowadzania słów kluczowych dostępny jest w samouczku.

Numer ogłoszenia.
Wyszukiwanie po numerze nadanym przez serwis w momencie dodania ogłoszenia do bazy. Numer przetargu jest zawsze inny od numeru wyniku przetargu.

Szukaj w: przedmiot, zamawiający, opis.
Określa, gdzie wprowadzone słowo kluczowe ma być wyszukiwane.

Kategoria: przetarg, sprzedaż, zlecenie.
Określa jaki rodzaj ogłoszeń ma być wyszukany. Domyślnie zaznaczone są wszystkie kategorie.

Typ: usługa, dostawa, robota budowlana.
Pozwala określić jakiego typu mają być wyszukiwane ogłoszenia.

Miasto.
Miasto organizatora. Pozwala wyszukać wszystkie ogłoszenia z danej miejscowości. Wpisujemy pełną nazwę miasta, bądź część z zastosowaniem * Np. chcąc wyszukać przetargi z Warszawy możemy wpisać Warszaw* co skutkuje wyszukaniem wszystkich odmienianych form tj. Warszawy, Warszawa.
Wpisując kilka miast po przecinku np. Warszawa, Lublin, Białystok wyszukamy wszystkie ogłoszenia z tych trzech miast.

Organizator.
Nazwa organizatora zamówienia. Możliwości wyszukiwania:

 • wpisanie pełnej nazwy organizatora w „”, np. „Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk” - wyszuka wszystkie ogłoszenia tego organizatora,
 • wpisanie charakterystycznej frazy z nazwy, np. „bioorganicznej”, bądź jednego ze słów np. „Instytut”- wyszuka ogłoszenia, gdzie zamawiający w pełnej nazwie ma określone słowo,
 • wpisanie słowa bez użycia „” np. Instytut lub Instytut* wyszuka wszystkie ogłoszenia, gdzie zamawiający ma w pełnej nazwie użyte słowo w każdej odmianie (czyli Instytut, Instytutu, Instytucie, itp.).
Dozwolone jest także wpisanie kilku nazw organizatorów oddzielonych przecinkami.

Branże:
Określa branże i podbranże, według których szukamy ogłoszeń. Domyślnie wyszukuje ogłoszenia ze wszystkich możliwych branż.
Branże, a później podbranże wybieramy z listy i dodajemy za pomocą „+”. Możemy dodać kilka branż jednocześnie, co skutkuje wyszukiwaniem ogłoszeń ze wszystkich wybranych kategorii. Nie ma ograniczeń co do ilości monitorowanych branż i podbranż.

Regiony:
Określa zasięg terytorialny, z jakiego mają być wyszukiwane ogłoszenia. Domyślnie wyszukuje zamówienia z całego kraju.
Województwa, bądź powiaty analogicznie do branż wybieramy z listy i dodajemy za pomocą „+”. Możemy wybrać kilka województw, określone powiaty z różnych części kraju, bądź jedno konkretne województwo.

Kod CPV:
Umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń według Wspólnego Słownika Zamówień. Kody CPV w większości zamówień są dodawane przez organizatorów, jednak trzeba pamiętać, iż nie w każdym ogłoszeniu je znajdziemy. Dlatego nie powinien być to jedyny sposób wyszukiwania ofert, gdyż może nie wyświetlić wszystkich zamówień. Wpisujemy całe kody CPV bez oddzielania przecinkami.

Data dodania:
Określa zakres czasowy, z którego mają być wyszukiwane ogłoszenia.

Termin składania:
Umożliwia wyszukiwanie ofert po określonej dacie składania dokumentacji.

Wadium:
Pozwala filtrować ogłoszenia według wskazanej kwoty wadium wskazanej przez organizatora w pełnej treści zamówienia.

Pokaż tylko oferty z załącznikami/SIWZ:
Pozwala wyszukać ogłoszenia z dołączoną specyfikacją, bądź innymi załącznikami.

Pokaż ogłoszenia: aktualne, archiwalne, wszystkie.
Określa jakie ogłoszenia chcemy wyszukać. Zaznaczając archiwalne możemy się cofnąć do zamówień od 2007 roku.

Wyczyść formularz:
kasuje wszystkie zdefiniowane ustawienia.

Szukaj:
Szuka ogłoszeń według wskazanych kryteriów.


4. WYSZUKIWARKA PODWYKONAWCÓW

Za pośrednictwem wyszukiwarki podwykonawców możemy odnaleźć wizytówki firm chętnych do nawiązania współpracy. Analogicznie do wyszukiwarki przetargów możemy określić frazy słowne, wybrać branże, czy zasięg terytorialny, na którym działa dana firma.

Po wyświetleniu firm z wybranych kategorii z poziomu strony można przesłać swoje zapytanie, bądź ofertę współpracy do wielu firm jednocześnie.


5. KATEGORIE OGŁOSZEŃ

Przetargi: ogłoszenia ,które reguluje Ustawa Prawo Zamówień Publicznych organizowane na terenie całego kraju przez wszystkie jednostki budżetowe i nie tylko. W tej kategorii mieszczą się także zamówienia poniżej progu 30000 Euro, zapytania o cenę, zapytania ofertowe, konkursy ofert.

Wyniki przetargów: są to wszystkie rozstrzygnięte zamówienia publiczne podane do wiadomości publicznej przez organizatorów.

Licytacje/sprzedaż: ogłoszenia o licytacjach, ofertach kupna/sprzedaży nieruchomości i ruchomości. Kategoria obejmuje także licytacje komornicze.

Zlecenia: ogłoszenia drobne pozyskiwane z Internetu, jak także samodzielnie dodawane do serwisu przez odwiedzających.


6. DODAWANIE OGŁOSZEŃ

Każdy Klient, jak również firmy i osoby prywatne nie mające abonamentu mają możliwość dodania własnego ogłoszenia z poziomu strony. Aby ogłoszenie zostało zarejestrowane muszą być wypełnione w formularzu na stronie wszystkie pola oznaczone gwiazdką.

Po wypełnieniu formularza i wysłania ogłoszenia zostaje ono zweryfikowane pod kątem poprawności danych, treści oraz tematyki.

Zastrzegamy, iż ogłoszenia zawierające niewłaściwe treści, czy mające charakter reklamowy i handlowy nie są publikowane za naszym pośrednictwem.

Swoje ogłoszenie można też przesłać bezpośrednio na maila biuro@oferent.com.pl w treści wpisując pełne dane kontaktowe, treść ogłoszenia oraz termin ważności.

Publikacja ogłoszeń nie jest zwrotnie potwierdzana.


7. PRZETARGI DNIA

Codziennie wybrane 5 ogłoszeń, do których każdy (zarejestrowany i niezarejestrowany) odwiedzający portal ma pełen dostęp


8. STATYSTYKI

Codziennie aktualizowane zestawienie statystyczne pokazujące liczbę dodanych ogłoszeń, źródła ogłoszeń, ilość przetargów w danym województwie i branży.


9. NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE PRZETARGI

Zakładka zawiera najczęściej wyszukiwane przetargi z podziałem na branże. Każdy użytkownik serwisu ma możliwość sprawdzenia jaka branża i jaki przetarg był najpopularniejszy danego dnia.


10. NAJNOWSZE PRZETARGI

Zakładka zawierająca wszystkie ostatnio dodane ogłoszenia do bazy serwisu. Lista jest cały czas aktualizowana i odświeża się w okresach kilkuminutowych.Panel Klienta

1. PANEL KLIENTA

Panel konta dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Służy do zarządzania kontem i składa się z następujących części: dane kontaktowe, wyszukiwarka, moje ogłoszenia, schowek, ustawienia raportów, archiwum ustawień i dodaj ogłoszenie.


2. DANE KONTAKTOWE

Zakładka ta zawiera podstawowe informacje dotyczące danego użytkownika konta. Znajdują się tam informacje o dacie utworzenia konta oraz nazwie firmy, która przypisana jest do konta.


3. WYSZUKIWARKA PRZETARGÓW

Wyszukiwarka przetargów umożliwia samodzielne wyszukiwanie ogłoszeń po konkretnych branżach i zasięgu terytorialnym oraz słowach kluczowych.


3.1 Wyszukiwarka prosta

Przy użyciu wyszukiwarki prostej na głównej stronie konieczne jest wpisanie słowa kluczowego, kodu CPV, wybranie województwa, bądź określonej branży.

Słowa kluczowe wpisujemy przy użyciu * po głównym członie frazy, bądź „”. Np. szukając ogłoszeń dotyczących dostawy flag w okienku :słowo kluczowe” wpisujemy flag*, co skutkuje wyszukaniem wszystkich ogłoszeń zawierających w tytule, bądź pełnej treści odmienianych form wpisanego słowa. Z kolei słowa wpisane w cudzysłów wyszukiwane są tylko i wyłącznie w formie, w której zostały wprowadzone.

Szczegółowy opis wprowadzania słów kluczowych dostępny jest w samouczku.


3.2 Wyszukiwarka zaawansowana

Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia bardziej precyzyjne określanie poszukiwanych ogłoszeń i składa się z następujących sekcji:

Zakres wyszukiwania: przetargi, wyniki przetargów.
Umożliwia wybranie, jakich ogłoszeń aktualnie szukamy.

Fraza słowna.
Pozwala na wyszukiwanie ogłoszeń po konkretnych słowach kluczowych.
Szczegółowy opis wprowadzania słów kluczowych dostępny jest w samouczku.

Numer ogłoszenia.
Wyszukiwanie po numerze nadanym przez serwis w momencie dodania ogłoszenia do bazy. Numer przetargu jest zawsze inny od numeru wyniku przetargu.

Szukaj w: przedmiot, zamawiający, opis.
Określa, gdzie wprowadzone słowo kluczowe ma być wyszukiwane.

Kategoria: przetarg, sprzedaż, zlecenie.
Określa jaki rodzaj ogłoszeń ma być wyszukany. Domyślnie zaznaczone są wszystkie kategorie.

Typ: usługa, dostawa, robota budowlana.
Pozwala określić jakiego typu mają być wyszukiwane ogłoszenia.

Miasto.
Miasto organizatora. Pozwala wyszukać wszystkie ogłoszenia z danej miejscowości. Wpisujemy pełną nazwę miasta, bądź część z zastosowaniem *Np. chcąc wyszukać przetargi z Warszawy możemy wpisać Warszaw* co skutkuje wyszukaniem wszystkich odmienianych form tj. Warszawy, Warszawa.
Wpisując kilka miast po przecinku np. Warszawa, Lublin, Białystok wyszukamy wszystkie ogłoszenia z tych trzech miast.

Organizator.
Nazwa organizatora zamówienia. Możliwości wyszukiwania:

 • wpisanie pełnej nazwy organizatora w „”, np. „Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk” - wyszuka wszystkie ogłoszenia tego organizatora,
 • wpisanie charakterystycznej frazy z nazwy, np. „bioorganicznej”, bądź jednego ze słów np. „Instytut”- wyszuka ogłoszenia, gdzie zamawiający w pełnej nazwie ma określone słowo,
 • wpisanie słowa bez użycia „” np. Instytut lub Instytut* wyszuka wszystkie ogłoszenia, gdzie zamawiający ma w pełnej nazwie użyte słowo w każdej odmianie (czyli Instytut, Instytutu, Instytucie, itp.).
Dozwolone jest także wpisanie kilku nazw organizatorów oddzielonych przecinkami.

Branże:
Określa branże i podbranże, według których szukamy ogłoszeń. Domyślnie wyszukuje ogłoszenia ze wszystkich możliwych branż.
Branże, a później podbranże wybieramy z listy i dodajemy za pomocą „+”. Możemy dodać kilka branż jednocześnie, co skutkuje wyszukiwaniem ogłoszeń ze wszystkich wybranych kategorii. Nie ma ograniczeń co do ilości monitorowanych branż i podbranż.

Regiony:
Określa zasięg terytorialny, z jakiego mają być wyszukiwane ogłoszenia. Domyślnie wyszukuje zamówienia z całego kraju.
Województwa, bądź powiaty analogicznie do branż wybieramy z listy i dodajemy za pomocą „+”. Możemy wybrać kilka województw, określone powiaty z różnych części kraju, bądź jedno konkretne województwo.

Kod CPV:
Umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń według Wspólnego Słownika Zamówień. Kody CPV w większości zamówień są dodawane przez organizatorów, jednak trzeba pamiętać, iż nie w każdym ogłoszeniu je znajdziemy. Dlatego nie powinien być to jedyny sposób wyszukiwania ofert, gdyż może nie wyświetlić wszystkich zamówień. Wpisujemy całe kody CPV bez oddzielania przecinkami.

Data dodania:
Określa zakres czasowy, z którego mają być wyszukiwane ogłoszenia.

Termin składania:
Umożliwia wyszukiwanie ofert po określonej dacie składania dokumentacji.

Wadium:
Pozwala filtrować ogłoszenia według wskazanej kwoty wadium wskazanej przez organizatora w pełnej treści zamówienia.

Pokaż tylko oferty z załącznikami/SIWZ:
Pozwala wyszukać ogłoszenia z dołączoną specyfikacją, bądź innymi załącznikami.

Pokaż ogłoszenia: aktualne, archiwalne, wszystkie.
Określa jakie ogłoszenia chcemy wyszukać. Zaznaczając archiwalne możemy się cofnąć do zamówień od 2007 roku.

Wyczyść formularz:
kasuje wszystkie zdefiniowane ustawienia.

Szukaj:
Szuka ogłoszeń według wskazanych kryteriów.


4. MOJE OGŁOSZENIA

Zakładka zawiera kalendarz, który pozwala sprawdzić wszystkie zarchiwizowane przetargi, wyniki przetargów, licytacje, zlecenia, które użytkownik serwisu otrzymał od pierwszego dnia korzystania z portalu. Dzięki tej zakładce każdy zalogowany użytkownik może w każdej chwili odnaleźć raport z ogłoszeniami z wybranego przez siebie dnia.


5. SCHOWEK

Zakładka ta zawiera wszystkie ogłoszenia, które zostały dodane do schowka przez Użytkownika. Dodawanie ogłoszeń do schowka możliwe jest z poziomu listy wyszukanych ogłoszeń, z raportu lub też z poziomu pojedynczego ogłoszenia. Schowek ułatwia śledzenie przetargów oraz ich wyników.


6. USTAWIENIA RAPORTÓW

Zakładka ta umożliwia zalogowanym użytkownikom serwisu kontrolować swoje ustawienia konta. Znajduje się tu szereg opcji, które pozwalają podglądać profil, ilość dodanych adresów mailowych do rozsyłki, częstotliwość wysyłki raportów oraz zmiany ustawień.

Reguły rozszerzające wyniki
Wybór opcji edycji skutkuje możliwością wprowadzenia zmian w utworzonej regule. Pozwala na wprowadzenie frazy słownej, interesujących branż, zasięgu terytorialnego, typu przetargów ( usługa, dostawa, roboty budowlane), kategorii przetargów (przetarg, sprzedaż, zlecenie) oraz kody CPV. Kolejnym krokiem po wprowadzeniu odpowiednich przez siebie ustawień należy aktualizować i zapisać zmiany reguły.
Reguła rozszerzająca wyniki pokazuje jakiego typu informacje użytkownik otrzyma w raporcie.

Reguły wykluczające wyniki
Wybór tej opcji pozwala na wykluczenie z otrzymywanych raportów ogłoszeń, którymi użytkownik nie jest zainteresowany. Sposób wprowadzania ustawień reguły jest analogiczny jak w regule rozszerzającej wyniki.
Reguła wykluczające wyniki pokazuje jakiego typu ogłoszenia zostały usunięte z otrzymywanych raportów.


7. ARCHIWUM USTAWIEŃ

Zakładka ta zawiera informacje dotyczące wszystkich operacji, jakie były dokonywane na danym koncie. Wystarczy wybrać zapisaną datę zmiany, aby sprawdzić jakiego typu modyfikacje były wprowadzane na koncie danego dnia.


8. DODAJ OGŁOSZENIE

Każdy z użytkowników portalu, a także osoby oraz firmy nie będące naszymi Klientami mają możliwość dodania swojego ogłoszenia za pomocą formularza „Dodaj przetarg lub zlecenie”. Aby wprowadzone ogłoszenie zostało opublikowane w serwisie musi spełniać następujące kryteria:

 • formularz musi zostać poprawnie wypełniony (pola zaznaczone gwiazdką, należy wypełnić)
 • ewentualne załączniki należy przesłać na adres e-mail
Następnie po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól i wyborze opcji „Wyślij” ogłoszenie zostaje przesłane do bazy, gdzie jest weryfikowane przez moderatora pod kątem poprawności danych. Jeżeli przesłane ogłoszenie zawiera nieprawidłowości, nie odpowiada tematyce portalu lub ma charakter typowo reklamowy może zostać niezaakceptowane i usunięte bez poinformowania o tym fakcie ogłoszeniodawcy. Publikacja ogłoszenia za pomocą formularza nie jest potwierdzana.

Istnieje również możliwość przesłania całego ogłoszenia bezpośrednio na adres e-mail biuro@oferent.com.pl.FAQ (najczęściej zadawane pytania)

1. PROBLEMY Z LOGOWANIEM

Nie mogę się zalogować do swojego konta.

Należy sprawdzić czy wpisane dane są poprawne tzn. wielkość liter, uwzględnione wszystkie znaki i spacje.

Zdarza się, iż przeglądarka po jednorazowym zapisaniu danych do logowania, mogą przechowywać błędne dane logowania, w tym przypadku niemożliwe będzie zalogowanie się nawet poprawnymi danymi. W ustawieniach przeglądarki należy wyczyścić zapisane dane oraz pliki cookies dla portalu oferent.com.pl.


2. PROBLEMY Z WYSZUKIWARKĄ

2.1. W jaki sposób wyszukiwać ogłoszenia?
Sposoby wyszukiwania ogłoszeń zostały opisane w sekcji 3.


2.2. Jak sprawdzić czy jest już wynik przetargu?
Są dwa sposoby sprawdzania rozstrzygniętych ogłoszeń.

 • wyszukiwarka wyników
 • powiązanie wyników przetargów z treścią oryginalnego ogłoszenia.


3. PROBLEMY Z ODBIOREM RAPORTÓW

3.1. Od pewnego czasu nie otrzymuję raportów.
Raporty generowane są automatycznie każdego dnia roboczego. Jeżeli ustawienia konta nie były zmieniane raport powinien trafiać do skrzynki odbiorczej wieczorem, bądź też w ciągu dnia (zależnie od wymagań Klienta).
Raport jest wysyłany nawet wtedy, gdy danego dnia nie ma żadnego nowego ogłoszenia z wybranych kryteriów (treść maila: brak wyników spełniających kryteria wyszukiwania).
Najczęstszą przyczyną braku codziennego raportu jest przejęcie wiadomości przez filtry antyspamowe na serwerze. W takim przypadku mail jest albo kasowany automatycznie bez wiedzy użytkownika, albo trafia do folderu spam (wiadomości niechciane). Należy wówczas w pierwszej kolejności sprawdzić folder spam i tam odznaczyć mail jako wiadomość pożądaną. Można także sprawdzić ustawienia skrzynki i dodać naszego maila do tzw. białej listy (odbiorcy pożądani).
Czasami zdarza się, że Klienci nieświadomie podczas zmiany ustawień konta odznaczają wysyłkę raportów, co skutkuje brakiem wieczornego maila. Należy wtedy ponownie zaznaczyć wysyłkę raportów w zakładce „ustawienia konta”.
W każdej chwili Klient ma możliwość przejrzenia raportów z każdego dnia. Należy zalogować się na swoim koncie i wejść w zakładkę „Moje ogłoszenia”, gdzie jest pełen kalendarz raportów.


3.2.Problemy z prawidłowym wyświetlaniem raportów.
W zależności od przeglądarki internetowej oraz skrzynki mailowej czasami występują problemy z prawidłowym wyświetleniem wiadomości od nas.
Można wtedy przejść w typ raportu alternatywnego "otwórz link html". Jeżeli problem z poprawnością wyświetlania występuje nadal zachęcamy do zmiany przeglądarki internetowej lub klienta poczty.