ŹRÓDŁA INFORMACJI


Źródła informacji na jakich bazuje Serwis to przede wszystkim:

  • strony internetowe (ponad 10 tysięcy stron internetowych)
  • prasa (około 100 tytułów prasowych tak ogólnopolskich jak i regionalnych)
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • portal Urzędu Zamówień Publicznych - www.portal.uzp.gov.pl
  • informacje dostarczane przez użytkowników Serwisu
  • inne