Wyszukiwanie dla:

Przetargi Świętokrzyskie

ZNALEZIONO 954 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
21016327 Opracowanie wzorcowych materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i studentów studiów pedagogicznych w zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych Wielkopolskie 2021-04-16
21016339 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Świętokrzyskie 2021-04-16
21016272 Utrzymanie czystości dróg gminnych i powiatowych Świętokrzyskie 2021-04-16
21016083 Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz pełnienie w trakcie realizacji robót budowlanych nadzoru autorskiego Świętokrzyskie 2021-04-16
21016040 Świadczenia medyczne Świętokrzyskie 2021-04-16
21016027 Usuwanie wyrobów zawierających azbest Świętokrzyskie 2021-04-16
21016009 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejącej linii napowietrznej Świętokrzyskie 2021-04-16
21015987 Zakup i dostawa sprzętu Świętokrzyskie 2021-04-16
21016628 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej Świętokrzyskie 2021-04-16
21016544 Dostawa pakietów kryminalistycznych - zestawów do pobierania materiału genetycznego Świętokrzyskie 2021-04-16
21016481 Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest Świętokrzyskie 2021-04-16
21015724 Nabycie dedykowanych materiałów ogniotrwałych pracujących w strefie żużla pieca - elementów niezbędnych do utrzymania linii technologicznej Świętokrzyskie 2021-04-16
21012624 WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ Świętokrzyskie 2021-04-16
21015699 Przeprowadzenie wielomodułowych kursów kompetencyjnych i kwalifikacyjnych Świętokrzyskie 2021-04-16
21015575 Usługi szkoleniowe Podkarpackie 2021-04-16
21015453 Przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie obsługi podestów ruchomych przejezdnych Podkarpackie 2021-04-16
21015379 Sprzedaż ruchomości Świętokrzyskie 2021-04-16
21015333 Sprzedaż wierzytelności Świętokrzyskie 2021-04-16
21015329 Przeprowadzenie szolenia Podkarpackie 2021-04-16
21015897 Rozgraniczenie nieruchomości Świętokrzyskie 2021-04-16

Zmień ustawienia wyszukiwarki