KONTO - DODAJ OGŁOSZENIE

Dodaj przetarg lub zlecenie i sprawdź od kogo otrzymasz najlepszą ofertę.

Ew. załączniki wyślij na adres: biuro@oferent.com.pl

Strefa wiedzy


Kto może dodawać zlecenie?

Funkcja 'dodaj ogłoszenie' została zaprojektowana z myślą o każdej osobie, która ma potrzebę w zakresie wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw. Jej ideą jest łączenie zleceniodawców z odpowiednimi wykonawcami. Opcja dodawania oferuje odwrócony model serwisu ogłoszeniowego. Stroną inicjującą jest dowolna osoba fizyczna, firma lub jednostka publiczna. W odpowiedzi na jej zapytanie potencjalni wykonawcy wysyłają swoje propozycje. To prosty, szybki i skuteczny sposób na znalezienie firmy, która wykona remont, dostarczy specjalistyczny pojazd czy wyświadczy usługi cateringowe.

Jakie ogłoszenie mogę dodać do bazy oferent.com.pl?

Co do zasady dodanie ogłoszenia może dotyczyć dowolnego przedmiotu. Serwis oferent.com.pl zrzesza tysiące wykonawców z bardzo różnych branż, dlatego bez większych problemów można znaleźć firmy nawet dla egzotycznych pomysłów i aranżacji.

Wśród najczęściej pojawiających się rekordów wyróżniamy:

 • Roboty budowlane:
  • Remont elewacji obiektu.
  • Wykonanie dachu.
  • Malowanie ścian.
  • Montaż klimatyzacji lub pompy ciepła.
  • Roboty elektryczne i teletechniczne.
  • Remont mieszkania.
  • Montaż instalacji sanitarnych i hydraulicznych.
 • Usługi:
  • Audyt, stworzenie i wykreowanie strategii marki.
  • Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci.
  • Wycinka i wywóz drzew.
  • Montaż mebli.
  • Wykonanie prac ogrodniczych.
  • Wykonanie wersalki oraz foteli.
  • Czyszczenie tapicerki.
  • Naprawa wózka widłowego i innych maszyn.
  • Organizacja i przeprowadzenie egzaminów.
  • Sprzątanie obiektów o różnym przeznaczeniu: gastronomicznych, stomatologicznych, kosmetycznych, edukacyjnych.
 • Dostawa:
  • Dostawy produktów mleczarskich.
  • Dostawy warzyw świeżych i przetworzonych.
  • Dostawa sprzętów elektronicznych.
  • Dostawa toreb papierowych.
  • Zmiotki z włosia końskiego.
  • Dostawa konstrukcji stalowych.
  • Dostawa paliw płynnych.
  • Dostawa biomasy energetycznej.
  • Dostawa wodomierzy do domów wielorodzinnych.
  • Dostawa mebli.
  • Dostawa płyt drogowych

Czy to oznacza, że można bez problemu dodać zlecenie za darmo w każdej sprawie? Niekoniecznie. Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez zespół specjalistów pod kątem jego zgodności z prawem. Jeśli zostanie wykryta próba pozyskania substancji lub materiałów, które godzą w wierzenia i dobra innych osób, lub są sprzeczne z podstawowymi aktami prawnymi, takie ogłoszenie nie zostanie upublicznione. Katalog przykładowych branż i produktów zakazanych wygląda następująco:

 • Używki i substancje niebezpieczne, w tym: substancje psychotropowe i środki odurzające, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe, suplementy diety niezgłoszone do GIS, alkohol, marihuana/konopie indyjskie.
 • Treści dla dorosłych, w tym: przedmioty zawierające treści pornograficzne, hazard, treści związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt.
 • Militaria i broń: materiały wybuchowe i pirotechniczne, broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu.
 • Dobra osobiste, w tym: przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, płciowych, wyznaniowych; muzyka, filmy, oprogramowanie i inne produkty, które naruszają prawa autorskie/własność intelektualną; usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych.
 • Organiczne, w tym: organy ludzkie lub zwierzęce, żywe lub martwe okazy zwierząt.
 • Nowe technologie, w tym: dane osobowe lub listy adresów e-mail, produkty i usługi finansowe, sprzedaż polubień followersów lub wyświetleń w portalach społecznościowych, oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.

Czy do opcji 'dodaj ogłoszenie' można zgłaszać także zamówienia publiczne?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w polu ‘dodaj ogłoszenie bezpłatnie’ pojawiały się przetargi. Serwis oferent.com.pl zawiera tysiące tego typu zamówień, które są regularnie udostępniane przez podmioty publiczne. Pochodzą one z platform sprzedażowych, BIPów, stron www zamawiających czy prasy. Praktycznie każde postępowanie o wartości krajowej lub unijnej jest tu dostępne. Nieco większy problem może mieć ściągalność zleceń pozostających poza ustawą prawo zamówień publicznych1. W tym wypadku zamawiający organizują postępowanie zgodnie ze swoim wewnętrznym regulaminem. Może on stanowić na przykład, że zapytanie o wykonanie roboty budowlanej jest dostępne na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, albo że jest wysyłane do wybranych przedsiębiorców. Tym samym znajdą się w serwisie oferent.com.pl dopiero wtedy, gdy zamawiający użyje opcji 'dodaj ogłoszenie'. Warto z niej skorzystać, bo to realna szansa na uzyskanie większej ilości ofert, a co za tym idzie, oszczędności.

1 A więc o wartości nieprzekraczającej 130 tysięcy złotych netto.

Jak dodać ogłoszenie za darmo?

Funkcja ‘Dodaj zlecenie bezpłatnie’ nie wymaga rejestracji ani dokonywania opłat. Żeby prawidłowo i skutecznie rozpocząć poszukiwania wykonawcy należy wypełnić formularz zgłoszenia. Zawiera on blisko trzydzieści pól, z czego tylko sześć jest obowiązkowych. Są nimi:

 • branża,
 • przedmiot ogłoszenia,
 • województwo,
 • miasto,
 • adres,
 • nazwa organizatora.

Cztery ostatnie parametry ułatwiają wykonawcom sortowanie dostępnych ogłoszeń. Dzięki nim mogą łatwo odnaleźć zlecenie zlokalizowane niedaleko ich siedziby. Prawidłowe uzupełnienie podnosi skuteczność i daje szansę na szybkie znalezienie właściwej firmy.

W polu 'branża' mamy do wyboru szereg różnych kategorii. Wybór konkretniej nie jest definiowany przez żadną instrukcję. Należy postąpić zgodnie z logiką i przedmiotem zamówienia. Przykładowo poszukując dostawcę tabletów dla organizacji pozarządowej, warto dodać ogłoszenie z kategorią „komputery informatyka internet”. Z kolei planując wymianę drzwi i okien w domu, optymalnym wyborem będzie 'okna/drzwi/bramy/ogrodzenia'2.

Ostatnim obowiązkowym polem do uzupełnienia jest przedmiot ogłoszenia. To w nim opisujemy naszą potrzebę. Im jest on bardziej szczegółowy i dokładny, tym większa szansa na uzyskanie konkretnych ofert. Dodając zlecenia budowlane, musimy pamiętać, że potencjalny wykonawca powinien dzięki niemu wiedzieć:

 • co i gdzie dokładnie ma zrobić,
 • jaką technologię ma zastosować,
 • do kiedy ma zakończyć prace,
 • jak może dopytać o szczegóły i złożyć ofertę,
 • kiedy może spodziewać się wynagrodzenia.
Jeśli w naszym ogłoszeniu zabraknie tych informacji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaniemy zasypani pytaniami. A gdy dodatkowo nie zamieścimy w nim danych kontaktowych, zlecenie pozostanie bez odpowiedzi. Warto pamiętać, że wykonawcy mają do wyboru wiele różnych opcji i bardzo cenią sobie osoby, które wiedzą czego chcą.

2 Instrumentem zbliżonym do branży jest kod CPV. To podstawowe narzędzie dla instytucji organizujących zamówienia publiczne. Wyszukiwarkę kodów można znaleźć pod tym adresem.

Czy dodając zlecenie za darmo warto uzupełnić pola nieobowiązkowe?

Wybierając opcję ‘dodaj zlecenie bezpłatnie’ rozwija się lista pól do uzupełnienia. Są wśród nich:

 • dane teleadresowe, takie jak: e-mail, telefon, strona www czy inna forma kontaktu,
 • specyfikację warunków zamówienia,
 • wymagania stawiane przed wykonawcą,
 • kod CPV,
 • miejsce i termin składania ofert,
 • termin otwarcia ofert,
 • miejsce i termin realizacji,
 • wadium,
 • uwagi dodatkowe.

Jakie dane teleadresowe uzupełnić podczas dodawania ogłoszenia za darmo? Takie, które pozwolą wykonawcom zadać pytania o przedmiot zamówienia, a jednocześnie nie nadszarpną naszej cierpliwości. Łatwo można wyobrazić sobie sytuację, w której poszukujemy ekipy do malowania ścian i w odpowiedzi na nasze zlecenie, rozpoczyna się lawina połączeń wykonywanych przez przedstawicieli różnych marek. Jeśli zależy nam na spokoju i porządku w komunikacji, powinniśmy dokładnie przemyśleć strukturę udostępnianych danych.

Istotnym etapem dodawania ogłoszenia jest opracowanie specyfikacji warunków zamówienia. Spójrzmy na prosty przykład. Naszą potrzebą jest systematyczne koszenie trawy. Tak też opisujemy ją w zleceniu. Wykonawca czytający to zdanie ma w głowie całą masę wątpliwości:

 • Jaka jest powierzchnia koszenia?
 • Czy jest to przydomowy trawnik, czy może rośliny żyjące swobodnie na łąkach?
 • Z jaką częstotliwością będzie następować kolejne koszenie?
 • Czy jest dostępne miejsce do podłączenia zasilania?
 • Co należy zrobić z pozostałościami po koszeniu?
A lista mogłaby być dużo dłuższa, jeśli zlecenie polegałoby na wykonaniu nieco bardziej skomplikowanej czynności, np. budowie dachu, montażu gruntowej pompy ciepła czy ułożeniu kostki brukowej.

Dobrą praktyką przy konkretyzowaniu przedmiotu zamówienia jest wsparcie w postaci załączników. Mogą być nimi szkice, zdjęcia, dokumentacja projektowana, pomiary, karty katalogowe oczekiwanych urządzeń, pozwolenie na budowę i wiele innych. Do tej grupy zaliczamy wszystkie te opracowania, które pozwalają wykonawcy nabyć wiedzę o naszych wymaganiach. W formularzu dodawania ogłoszenia za darmo nie umieszczono oddzielnego pola do wgrania tych dokumentów. Można je jednak wysłać na adres biuro@oferent.com.pl.

Kolejną przydatną opcją są wymagania stawiane przed wykonawcą. Każdemu zależy, aby zlecone prace były zrealizowane na odpowiednim poziomie jakościowym. Ściany nie mogą mieć zacieków, kostka nie powinna osuwać się pod naciskiem nogi, a dach ma chronić przed deszczem, a nie przepuszczać go do budynku. Skąd mieć pewność, że wykonawca, który się do nas zgłosić ma właściwe kwalifikacje? Jednym z pomysłów jest udokumentowania doświadczenia w realizacji podobnym zadań. Wystarczy, że poprosimy o nadsyłanie wraz z ofertą referencji, rekomendacji bądź protokołów odbioru, aby mieć większy spokój, że za tą propozycją stoi podmiot znający się na swoim fachu.

Kolejne trzy funkcję łączą się ze sobą i wzajemnie określają zamówienia pod kątem geograficznym i terminowym. Dodając zlecenie bezpłatnie warto sprecyzować, do kiedy przyjmujemy oferty oraz jaki dzień będzie granicznym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dlaczego to tak istotne? Proszę wyobrazić sobie sytuację, w której firma wykonawcza składa jednocześnie 25 ofert. Jej moce przerobowe są ograniczone i jednocześnie jest w stanie obsłużyć 3 klientów. Jeśli w naszym ogłoszeniu nie określimy, do kiedy będzie rozważać nadesłane propozycje, właściciel wykonawcy może uznać, że mleko zostało już rozlane. W ten sposób przerzuci swoje zainteresowanie na inne zlecenie i tam podpisze umowę. Precyzyjne podanie najważniejszych dat ułatwia proces wyboru oferty wszystkim: i nam, i potencjalnym wykonawcom.

Kwestię wadium szczegółowo opisujemy w kolejnym punkcie.

Do czego służy wadium przy dodawaniu ogłoszenia?

Definicję wadium możemy odnaleźć w kodeksie cywilnym3. Mówi ona, że „w warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty”. Dodając zlecenie bezpłatnie nie organizujemy aukcji, ale możemy udostępnić przetarg lub zadanie. Idea wadium pozostaje zatem podobna. Żądana kwota stanowi wyraz zabezpieczenia organizatora przed niesolidnym oferentem4. Wadium jest narzędziem fakultatywnym. Osoba czy podmiot zlecający może go żądać, ale wcale nie musi. W prostych zadaniach polegających na remoncie domu jednorodzinnego czy przycinaniu żywopłotu, żądanie dodatkowych opłat nie jest wskazane i może ograniczyć konkurencję. Zabezpieczenie wadialne ma sens wtedy, gdy projekt jest nieco bardziej skomplikowany, jego wartość przekracza 100 tysięcy złotych, a zleceń w danej branży jest stosunkowo niewiele.

O jakiej kwocie wadium możemy realnie myśleć? W zamówieniach publicznych zazwyczaj stosuje się przelicznik 1,5% od wartości szacunkowej. Dodając ogłoszenie za darmo do bazy oferent.com.pl też nie powinniśmy tej wartości znacząco przekraczać. Nie decydują o tym żadne wytyczne5, ale zdrowy rozsądek. Przykładowo, jeśli chcemy postawić halę o wartości 3 000 000 złotych, to wadium powinno wynosić około 45 000 złotych. Standardowo jest ono wpłacane w pieniądzu, ale nie ma przeciwwskazań, aby przyjąć gwarancję czy poręczenie bankowe.

3 art. 70 (4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).

4 M. Czerwiński, Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych, Warszawa: Wolters Kluwer, 2020, s. 99–100, 308–309.

5 chyba że zgłaszającym jest podmiot publiczny, a dodawane zlecenie podlega ustawie Pzp.

Jakie są korzyści z dodania ogłoszenia?

Dodając zlecenie budowlane lub ogłoszenie w sprawie świadczenia usług czy dokonania dostawy, zyskujemy praktyczną gwarancję dotarcia do tysięcy wykonawców. Oferent.com.pl to jeden z największych serwisów przetargowych w Polsce. Liczba użytkowników wzrasta systematycznie. Każdego dnia wyszukiwarkę przeglądają podmioty z różnych zakątków Polski. Zajmują się one najróżniejszymi branżami. Kolejną zaletą wyboru tej formy zgłaszania potrzeb jest wiarygodność ofert. Decydując się na dodanie ogłoszenia za darmo w serwisie branżowym, nie mamy pewności, kto złoży swoją propozycję. Zazwyczaj jest to właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który mając wolny kalendarz, czatuje na nowe zlecenia. Na platformie oferent.com.pl rejestrują się firmy o uznanej reputacji. Za dostęp do ogłoszeń muszą uiścić opłatę abonamentową, co potwierdza ich stabilną sytuację finansową.

Jakie są inne korzyści z wykorzystania opcji 'dodaj ogłoszenie'?

 • Nie jest wymagana rejestracja.
 • Nie ma potrzeby wnoszenia opłaty.
 • Można samemu odpowiednio przygotować ogłoszenie.
 • Można dodać załączniki, które doprecyzują przedmiot zamówienia.
 • Można uzyskać wsparcie od biura obsługi serwisu