WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 16331 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
17326763 Odbudowa jazu na rzece Rozoga w km 38+390 w m. Wykrot, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki Mazowieckie 2019-05-24
17326609 Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 3 części Wielkopolskie 2019-05-24
17326605 Stara Kamienica, kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (XIVw.) : wykonanie drenażu i izolacji przeciwwilgociowej" Dolnośląskie 2019-05-24
17326598 Transport odpadów o kodach 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 200202 pochodzących z rozbiórek obiektów stanowiących własność Gminy Wałbrzych Dolnośląskie 2019-05-24
17326592 Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce Dolnośląskie 2019-05-24
17326584 Przeniesienie centrum monitoringu do pomieszczenia na VII piętrze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 w ramach inwestycji pn. ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa centru Świętokrzyskie 2019-05-24
17326579 Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia". Małopolskie 2019-05-24
17326574 Zorganizowanie kolonii letnich dla 90 dzieci w wieku od 8 do 16 lat w terminie od 22 czerwca 2019 r. do 4 lipca 2019 r. w miejscowości Łeba nad Morzem Bałtyckim Śląskie 2019-05-24
17326568 Modernizacja korytarza przy Dziekanacie oraz holu na I piętrze budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/6/HP Śląskie 2019-05-24
17326563 Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Pomorskie 2019-05-24
17326557 WYCINKA DRZEW ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO ORAZ WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ DRZEW PRZYDROŻNYCH W PASIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE Pomorskie 2019-05-24
17326555 Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej Kujawsko-Pomorskie 2019-05-24
17326547 Remont elewacji budynku Ratusza w Drezdenku Lubuskie 2019-05-24
17326543 Utworzenie i adaptacja Laboratorium Biomechaniki w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Zwiększenie potencjału naukowego i usługowego Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego w obszarze biomechaniki". Mazowieckie 2019-05-24
17326536 ,,Budowa budynków komendy i JRG - stan surowy otwarty" przy ul. Zielonogórskiej 34; 68-200 Żary w ramach zadania pn.: ,,Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach" Lubuskie 2019-05-24
17326531 Remont elewacji budynku przy ulicy Wyspiańskiego 2 w Zielonej Górze Lubuskie 2019-05-24
17326530 Świadczenie usługi serwisowo - materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno - użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałów zamiejscowych Mazowieckie 2019-05-24
17326528 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy. Mazowieckie 2019-05-24
17326515 Usługa druku wraz ze składaniem i introligatornią materiałów poligraficznych oraz dostawą na potrzeby Muzeum Warszawy Mazowieckie 2019-05-24
17326508 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina Mazowieckie 2019-05-24
Zmień ustawienia wyszukiwarki