WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 17815 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
26228750 Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego do COSSW w Kulach Śląskie 2023-12-04
26228747 ,,Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbieralnych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym" - roboty uzupełniające Wielkopolskie 2023-12-04
26228744 Zakup mieszanek mineralno - asfaltowych Śląskie 2023-12-04
26228741 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Śląskie 2023-12-04
26228738 Realizacja usługi cateringowej dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu w terminie do 31.12.2024 r. Śląskie 2023-12-04
26228731 SVA/W/NDM/4620-3/2023 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz łazienkowego Mazowieckie 2023-12-04
26228727 Realizacja usługi świadczenia wsparcia poradnictwa psychiatrycznego ramach projektu pn. ,,Rodzina w Centrum 3" Kujawsko-Pomorskie 2023-12-04
26228662 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. ,,Modernizacja segmentu C-etap II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Nowej Soli". Lubuskie 2023-12-04
26228651 Świadczenie usług sprzątania w siedzibie oraz na terenach przyległych do siedziby Sądu Rejonowego w Szczytnie w 2024 i 2025 roku. Warmińsko-Mazurskie 2023-12-04
26228649 Dostawa środków dezynfekcyjnych Pomorskie 2023-12-04
26228646 Rozbudowa infrastruktury sieciowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Pomorskie 2023-12-04
26228599 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Rękusy" Warmińsko-Mazurskie 2023-12-04
26228593 Kłaczyna - droga dojazdowa do gruntów rolnych Dolnośląskie 2023-12-04
26228566 Kompleksowe wykonanie usług sprzętowych i transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego Wielkopolskie 2023-12-04
26228562 Dostawa rękawic medycznych Łódzkie 2023-12-04
26228557 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądzie Rejonowym w Brzezinach, Łęczycy, Rawie Mazowieckiej i Łowiczu. Łódzkie 2023-12-04
26228556 Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz ze zmianą organizacji ruchu Lubuskie 2023-12-04
26228553 Zakup wraz z dostawą i montażem znaków drogowych aktywnych Kujawsko-Pomorskie 2023-12-04
26228519 Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb dwóch Biur Powiatowych w Szprotawie i Lubsku Lubuskiego OR ARiMR w woj. lubuskim Lubuskie 2023-12-04
26228517 Zakup wraz z dostawą znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu Kujawsko-Pomorskie 2023-12-04

Zmień ustawienia wyszukiwarki