WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 12396 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
19471387 Dostawa mebli biurowych oraz krzeseł do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu Podkarpackie 2020-07-09
19471366 Dostawa tablicy informacyjnej metalowej 500 x 350mm Wielkopolskie 2020-07-09
19471354 Zagospodarowanie (obejmujące przygotowanie odpadów do odbioru, załadunek, odbiór, transport i utylizację) odpadów o kodzie 16 81 01* w ilości szacunkowej około 90 ton, nielegalnie zdeponowanych na działce nr 996/84 k.m.2 w Przyszowicach, gmina Gierałtowice, będącej w zarządzie PKP PLK S.A. Zakładu L Śląskie 2020-07-09
19471339 Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. ,,Powiazanie urządzeń przejazdowych na przejeździe kolejowo - drogowym kat. A w km 152,025 linii nr 18 i km 109,001 linii 209 w urządzeniach stacyjnych stacji Bydgoszcz Wschód na zasadzie elementu drogi przebiegu" Kujawsko-Pomorskie 2020-07-09
19471327 Akcesoria do kosiarek Husqvarna. Małopolskie 2020-07-09
19471316 Wycinka drzew, krzewów wraz z koszeniem traw na terenie IZ Nowy Sącz Małopolskie 2020-07-09
19471304 Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu pn. ,,Prace na linii kolejowej nr 204 na odcinku Malbork-Braniewo" Pomorskie 2020-07-09
19471286 Ochrona obiektów Urzędu Miejskiego w Elblągu Warmińsko-Mazurskie 2020-07-09
19471272 Dostawa plandeki zabezpieczającej sprzęt, kłódki do zabezpieczenia drezyn Kujawsko-Pomorskie 2020-07-09
19471266 Dostawa materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń związanych z adaptacją na pomieszczenia przekaźnikowni oraz szatni w nastawni dysponującej "TRW" Toruń Wschodni Kujawsko-Pomorskie 2020-07-09
19471257 Dostawa mostków prądowych do zgrzewarki szyn Małopolskie 2020-07-09
19471245 Dostawa asortymentu narzędziowego dla Sekcji Małopolskie 2020-07-09
19471234 Sukcesywna dostawa obuwia ochronnego i roboczego, rękawic ochronnych i roboczych, sprzętu ochrony osobistej dla pracowników. Śląskie 2020-07-09
19471228 Zakup przyrządów pomiarowych tj. lokalizatora kabli i reflektometru dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach Śląskie 2020-07-09
19471209 Przebudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej km 46,514 Śląskie 2020-07-09
19471198 Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących przy linii kolejowej nr 274 relacji Wrocław Świebodzki - Zgorzelec od km 136,400 do km 160,000 wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych na ich usuniecie oraz wykonanie szczegółowego szacunku brakarskiego drewna na pniu dla drzew rosnąc Dolnośląskie 2020-07-09
19471191 DRĄGI ROGATKOWE DLA KAT. F ISE OSTRÓW, JAROCIN LESZNO Wielkopolskie 2020-07-09
19471180 Dostawa materiałów instalacyjnych - węże. Śląskie 2020-07-09
19471165 Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi - roboty obejmują parter w części głównej budynku. Łódzkie 2020-07-09
19471162 BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ P.POŻ DO HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE LICEALNO-SPORTOWYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Łódzkie 2020-07-09
Zmień ustawienia wyszukiwarki