WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 16999 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
17800493 Wykonanie robót budowlanych Pomorskie 2019-08-22
17800488 Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Pomorskie 2019-08-22
17800479 Wykonanie robót budowlanych Pomorskie 2019-08-22
17800459 Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Pomorskie 2019-08-22
17800450 UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ Pomorskie 2019-08-22
17800434 Roboty remontowe muru oporowego wjazdu do garażu podziemnego budynku przy ul. Nałkowskiej 22 w Gdyni Pomorskie 2019-08-22
17800413 Dostawa mebli i wyposażenia żłobków" w ramach projektu pn."Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni". Pomorskie 2019-08-22
17800394 Wykonanie trwałej tablicy informacyjno-pamiątkowej (1 sztuka) wraz z montażem przy bramie wjazdowej na działce, na której znajduje się obiekt byłej strażnicy WOP w Lutowiskach Podkarpackie 2019-08-22
17800366 Przygotowanie merytoryczne i zaimplementowanie na platformę kursu e-learningowego pt.: Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego dla pracowników Akademii Leona Koźmińskiego, w liczbie 4 godzin zajęć dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut). Cel kursu e-learningowego: mini-wykłady; testy; pr Mazowieckie 2019-08-22
17800352 Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Łódzkie 2019-08-22
17800349 Dostawa opraw oświetleniowych w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację pawilonów F, G oraz modernizację kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza Podkarpackie 2019-08-22
17800346 Wykonanie remontu dachów w zasobach ZGM z podziałem na zadania Śląskie 2019-08-22
17800338 Zakup usług doradczych polegających na przeprowadzeniu syntezy wyników audytu i analizy wzorniczej do celów projektu koncepcyjnego w ramach profesjonalnego procesu projektowego (etap syntezy i analizy), należących do kategorii kosztów: Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego p Małopolskie 2019-08-22
17800331 Przebudowa pomieszczeń pod nową serwerownię " realizowana w ramach projektu pn. ,,Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyskie 2019-08-22
17800326 Przebudowa nabrzeży basenu Portu Śródlądowego w Giżycku Warmińsko-Mazurskie 2019-08-22
17800323 Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Tuliszków w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 Wielkopolskie 2019-08-22
17800322 ZAKUP I DOSTAWA SPRZETU MEDYCZNEGO NIESTERYLNEGO. [350/55/2019] Wielkopolskie 2019-08-22
17800321 Zakup nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie Zachodniopomorskie 2019-08-22
17800308 Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nowy Korczyn Świętokrzyskie 2019-08-22
17800307 Prowadzenie zajęć dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego ,,Prometeusz" w Gminie Łukowica, w ramach projektu pn. ,,Prometeusz" - Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo Małopolskie 2019-08-22
Zmień ustawienia wyszukiwarki