WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 16331 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
17326091 Zamówienie na roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego - etap II Małopolskie 2019-05-24
17326090 DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ DMUCHAWY PROMIENIOWEJ DO GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE Łódzkie 2019-05-24
17326088 Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej i matematycznej do Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie Wielkopolskie 2019-05-24
17326085 Spawanie spoinami pachwinowymi MAG 135 stali czarnej niestopowej. Kujawsko-Pomorskie 2019-05-24
17326084 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł dla Gminy Gruta Kujawsko-Pomorskie 2019-05-24
17326083 ,,Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego" (znak sprawy ZP- 5/19) Mazowieckie 2019-05-24
17326082 Remont pomieszczeń Obwodu Drogowego w Garwolinie. Mazowieckie 2019-05-24
17325964 Dostawa elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich Śląskie 2019-05-24
17325960 Dostawy warzyw, owoców i jaj Zachodniopomorskie 2019-05-24
17325956 Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu Pomorskie 2019-05-24
17325952 Przebudowa drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000-0+330 w miejscowości Jawornik, przebudowa drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna - stara droga w km 0+500 - 0+940, przebudowa drogi dz. nr ewid. 329 w km 0+230-0+516 w miejscowości Połomia, przebudowa drogi dz. nr ewid. 2811 w km 0+200-0+600 w miejsco Podkarpackie 2019-05-24
17325949 Dostawa oksygenatorów dla Apteki Szpitalnej Małopolskie 2019-05-24
17325947 Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim - roboty budowlane Mazowieckie 2019-05-24
17325943 Suchy Las - budowa ulicy Krętej (odcinek pomiędzy ul. Krańcową i Kraterową) i Gwiezdnej wraz z infrastrukturą Wielkopolskie 2019-05-24
17325934 Budowa/przebudowa chodników i ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich - ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 34+720 do 36+612 na terenie gminy Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie polegająca na budowie drogi pieszo - rowerowej, chodn Mazowieckie 2019-05-24
17325931 Budowa miejsc rekreacyjno- sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęzino gmina Stargard. Zachodniopomorskie 2019-05-24
17325926 Żernicki Park Sportu i Rekreacji - etap I" zadanie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, projekt nr 368 oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, projekt nr 92 i 26. Dolnośląskie 2019-05-24
17325921 Prace remontowe w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Świętokrzyskie 2019-05-24
17325912 Przebudowa przepustu Łukowa Świętokrzyskie 2019-05-24
17325909 Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby klubu seniora i świetlicy środowiskowej: Cześć I - roboty budowlane i instalacyjne wewnętrzne Część II - roboty budowlane zewnętrzne Wielkopolskie 2019-05-24
Zmień ustawienia wyszukiwarki