WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 12743 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Numer Przedmiot Województwo Dodano
21141639 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia zajęć szkoleniowych oraz konsultacji indywidualnych w formie online o tematyce ,,Narzędzia cyfrowej komunikacji naukowej" Małopolskie 2021-05-10
21141605 Dostawa urządzeń dostępowych do Internetu i stacji nadawczych w ramach projektu pn. Zdalna Szkoła Plus, urządzeń na potrzeby monitoringu wizyjnego Łódzkie 2021-05-10
21141604 Dostawa produktów farmaceutycznych dla SPZOZ w Szamotułach Wielkopolskie 2021-05-10
21141593 Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w Nowej Wsi Niemczańskiej - Gmina Niemcza Dolnośląskie 2021-05-10
21141592 Przebudowa drogi gminnej nr 111673R w miejscowości Jodłówka Podkarpackie 2021-05-10
21141589 Remont korytarza i holu II piętra oraz klatek schodowych Podlaskie 2021-05-10
21141588 Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie Podkarpackie 2021-05-10
21141584 ,,Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK" Podkarpackie 2021-05-10
21141581 Przebudowa drogi gminnej nr 116043B w Kolnie (ul. Plac Wolności) Podlaskie 2021-05-10
21141576 ,,Usługa utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych administrowanych przez MZBM z podziałem na 6 zadań: Śląskie 2021-05-10
21141573 03900, 04130 - Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje Dolnośląskie 2021-05-10
21141566 Bieżące utrzymanie obiektów sportowych Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na terenie miasta Gniezna w 2021 roku. Wielkopolskie 2021-05-10
21141563 Wykonanie projektów zamiennych wraz z wybudowaniem ulicy Azaliowej w miejscowościach Cegielnia i Ciemne oraz ulicy Lipowej w miejscowości Cegielnia Mazowieckie 2021-05-10
21141542 Wykonanie remontu wiaduktu WD-6a nad drogą ekspresową S7e w miejscowości Wiśniówka w ciągu łącznicy L01P km lokalny 6+513 (S7e wiadukt, m. Wiśniówka 0,664) Świętokrzyskie 2021-05-10
21141527 Usuwanie dzikich wysypisk odpadów oraz inne prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie będącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy celem przygotowania terenu do zalesienia Mazowieckie 2021-05-10
21141522 Dostawa i instalacja urządzeń do systemu kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy w UMWM w Warszawie Mazowieckie 2021-05-10
21141519 Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Zamawiającego Mazowieckie 2021-05-10
21141402 Remonty na terenie Powiatu Goleniowskiego Zachodniopomorskie 2021-05-10
21141396 Skórzewo - budowa rejon ulic: Wiosenna, Jesienna, Letnia i Wakacyjna oraz budowa połączenia ul. Wiosennej do Jesiennej oraz Wiosennej do ul. Wierzbowej wraz z odwodnieniem Wielkopolskie 2021-05-10
21141394 Przebudowa DW 108 m. Płoty ul. Grunwaldzka - zamówienie z art. 305pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zachodniopomorskie 2021-05-10

Zmień ustawienia wyszukiwarki