WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 14242 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
16953244 Dostawa odczynników chemicznych Podlaskie 2019-03-18
16953236 Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno - gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Krajoznawstwo, realizowanego na kierunku turystyka i rekreacja I stopnia, Podlaskie 2019-03-18
16953220 Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Zwierzyniec na rok 2019 Lubelskie 2019-03-18
16953211 Usługa polegająca na pełnieniu roli opiekuna grupy dzieci i młodzieży Śląskie 2019-03-18
16953203 Zakup materiałów edukacyjno-reklamowych na potrzeby realizowanego projektu pn: ,,Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn- Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II" Opolskie 2019-03-18
16953198 Przeprowadzenie kursu Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135, zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze dla 1 studenta na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera w ramach projektu ,,PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" realizowanego z Programu Op Podlaskie 2019-03-18
16953190 Wykonanie map do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: 1) ,,Przebudowa DP Nrl354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP Nr 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP Nr 1541N) o długości 4,013 km" 2) ,,Przebudowa DP Nr 1390N od km 4+212 (granica gmin) do km 8+594 (koniec msc. Turcz) o długości 4, Warmińsko-Mazurskie 2019-03-18
16953186 Dostawa sadzonek drzew dla RDW Inowrocław Kujawsko-Pomorskie 2019-03-18
16953179 Dostawa emulsji asfaltowej wraz z udostępnieniem zbiornika na emulsję Warmińsko-Mazurskie 2019-03-18
16953170 Dostawa grysu bazaltowego Zachodniopomorskie 2019-03-18
16953140 Wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej w ramach przygotowania terenu pod budowę obwodnicy miasta Wronek Wielkopolskie 2019-03-18
16953132 Rozbiórka stalowej dostrzegalni przeciwpożarowej w miejscowości Kaniów leśnictwo Ładza Opolskie 2019-03-18
16953124 Dostawa korków silikonowych Pomorskie 2019-03-18
16953114 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pojemników na terenie Nadleśnictwa Radom w 2019r Mazowieckie 2019-03-18
16953101 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych oraz dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej 1 urządzeń do transmisji danych wraz z kartami SIM dla potrzeb Nadleśnictwa Wałcz Zachodniopomorskie 2019-03-18
16953088 Wykonanie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie Warmińsko-Mazurskie 2019-03-18
16953081 Zakup oraz dostawę do siedziby PZD w Lubaniu sadzonek drzew Dolnośląskie 2019-03-18
16953072 Dostawy rusztów, korpusów, włazów i wpustów ulicznych na potrzeby RDW Inowrocław Kujawsko-Pomorskie 2019-03-18
16953062 Dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Wielkopolskie 2019-03-18
16953052 Wznowienie granic pasa drogowego DP Nr 2581N ul. Obwodowa w Bisztynku Warmińsko-Mazurskie 2019-03-18
Zmień ustawienia wyszukiwarki