WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 17756 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
16640894 Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb jedenastu jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Mazowieckie 2019-01-23
16640890 Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego drogi krajowej nr S16 na odcinku: Ełk - Knyszyn wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej Podlaskie 2019-01-23
16640867 Usługa polegająca na zapewnieniu utrzymania czystości w obiektach ,,Uzdrowisko Rymanów" S.A. Podkarpackie 2019-01-23
16640860 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sulechów w roku 2019 Lubuskie 2019-01-23
16640816 Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami ITS zlokalizowanymi na terenie Miasta Bydgoszczy w 2019 roku Kujawsko-Pomorskie 2019-01-23
16640809 Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2018 r. - znak sprawy: ZZP-180/18 części: 1÷3 Mazowieckie 2019-01-23
16640807 Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2018 r. - znak sprawy: ZZP-196/18 części: 1-5 Mazowieckie 2019-01-23
16640766 Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych położonych na terenie gminy Szumowo, Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie, siedziby Biblioteki Gminnej w Szumowie, budynku "agronomówki" oraz budynku Urzędu Gminy Szumowo w sezonie grzewczym 2018/2019 Podlaskie 2019-01-23
16640765 Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Zabierzowie na działce nr 411/21 - Rynek w Zabierzowie Małopolskie 2019-01-23
16640749 Sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla Stołecznej Estrady: rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz podróży służbowych w okresie 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2021r. Mazowieckie 2019-01-23
16640736 Wykonanie przeglądów technicznych hydrantów zewnętrznych Mazowieckie 2019-01-23
16640725 Przetarg nieograniczony na dostawy ziemniaków jadalnych Pomorskie 2019-01-23
16640719 Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Lubuskie 2019-01-23
16640716 Przebudowa drogi gminnej na osiedlu II we Wrzosowie Zachodniopomorskie 2019-01-23
16640715 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32 w Rybniku i zastąpienie innym materiałem Śląskie 2019-01-23
16640712 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łosie w roku 2019 Małopolskie 2019-01-23
16640710 ,,Świadczenie usług utrzymania czystości i wykonywanie prac porządkowych na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach" Świętokrzyskie 2019-01-23
16640706 Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielenie zamówienia w zakresie świadczeń zdrowot (pielęgniarskich) zw. z realizacją inwazyjnych zabiegów diagnost-leczn. w Oddziale Kardiologii Lubelskie 2019-01-23
16640705 Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielenie zamówienia w zakresie świadczeń zdrowot (pielęgniarskich) zw. z realizacją inwazyjnych zabiegów diagnost-leczn. w Oddziale Kardiologii Lubelskie 2019-01-23
16640703 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zastawek oraz progów na rowach odwadniających na terenie leśnictw zlokalizowanych w Nadleśnictwie Potrzebowice - III postępowanie Wielkopolskie 2019-01-23
Zmień ustawienia wyszukiwarki