WYNIKI PRZETARGÓW

ZNALEZIONO 16999 WYNIKÓW PRZETARGÓW

Najnowsze podane do wiadomości publicznej wyniki przetargów i konkursów ofert.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
17800129 Realizacja programu wieloletniego: ,,Posiłek w szkole i w domu" na okres wrzesień - grudzień 2019 - przygotowanie ciepłych dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz Małopolskie 2019-08-22
17800114 Dostawa materiału opałowego-pelletu na sezon grzewczy 2019/2020 Łódzkie 2019-08-22
17800112 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia stołówek szkolnych w ramach zadań realizowanych przez Miasto Krasnystaw w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu": Część III "Dostawa mebli wykonywanych na wymiar na potrzeby stołówki szkolnej w ramach zadania "Modernizacja st Lubelskie 2019-08-22
17800110 ,,Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Białaczów w 2019 roku" Łódzkie 2019-08-22
17800109 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na pogwarancyjną 7 - miesięczną obsługę serwisową urządzenia SPECT/CT Symbia T o numerze seryjnym 1314 wraz ze stacją roboczą Symbia.net o numerze seryjnym 145 Łódzkie 2019-08-22
17800107 Dostawa żywych myszy dorosłych oraz żywych osesków mysich przez okres 6 miesięcy w drugim półroczu 2019 roku dla Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie. Małopolskie 2019-08-22
17800106 Dobudowa kanalizacji w miejscowości Zagajów, Zagajówek Świętokrzyskie 2019-08-22
17800103 Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Tuliszków w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020 Wielkopolskie 2019-08-22
17800102 Dostawa enukleatora z generatorem, resektoskopu oraz wag lekarskich w podziale na 2 części Lubelskie 2019-08-22
17800085 Zabezpieczenie wykwaterowanego budynku przy ul. Brylowskiej 8A w Warszawie. Mazowieckie 2019-08-22
17800075 Wykonanie i dostarczenie do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi materiałów promocyjnych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mazowieckie 2019-08-22
17800071 Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie Mazowieckie 2019-08-22
17800063 Dostawa kardiowerterów. Mazowieckie 2019-08-22
17800037 Remont ul. Bohaterów Warszawy (mur oporowy) Nr 314146T w Busku-Zdroju w km. od 0+604 do 0+724 a w tym ,,Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju mur oporowy" Świętokrzyskie 2019-08-22
17800019 Remont wraz z programem postępowania konserwatorskiego dla fragmentu osuniętego muru obronnego. Śląskie 2019-08-22
17799956 Rozbiórka komórek gospodarczych wraz z postawieniem pojedynczej komórki gospodarczej przy ul. Śląskiej 3b oraz rozbiórka komórek gospodarczych przy ul. Św. Barbary 18, 18a w Siemianowicach Śląskich Śląskie 2019-08-22
17799951 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Mariensztat i Olimp wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, zlokalizowanych przy ul. Wapienickiej 142 w ramach zadania ,,Poprawa dostęp Śląskie 2019-08-22
17799906 Dostawa warzyw i owoców Podkarpackie 2019-08-22
17799904 Remont korytarza paw. A-2 w poziomie parteru na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-458/19 Małopolskie 2019-08-22
17799902 USŁUGA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY MEDYCZNEJ Małopolskie 2019-08-22
Zmień ustawienia wyszukiwarki