Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat wniesienia odwołania do KIO

Startowałeś w przetargu i uważasz, że Twoja oferta została niesłusznie odrzucona? Chciałbyś zaskarżyć wybór cudzej propozycji? A może uważasz, że zamawiający niedostatecznie opisał przedmiot zamówienia, wprowadzając tym samym potencjalnych wykonawców w błąd? W każdej z tych sytuacji przysługuje Ci szansa na odwołanie do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej). Z tego artykułu dowiesz się ile masz czasu na przygotowanie takiego pisma, jakie są koszty odwołania i ile trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku.Odwołanie do KIO – w jakich okolicznościach możesz wnieść zaskarżenie?

Prawo zamówień publicznych nie podaje zamkniętego katalogu czynności jakie można zaskarżyć do Krajowej Izby Odwoławczej. Oznacza to, że wykonawca może odwołać się od każdej czynności pojętej w ramach postępowania, która jego zdaniem została przeprowadzona niezgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie Pzp. Przykładowy katalog najczęściej rozpatrywanych spraw dotyczy:

 • Odrzucenia oferty (niezależnie czy chodzi tu o usługę wycinki drzew czy zlecenie z sekcji przetargi budowlane Wrocław)
 • Nieadekwatnych do przedmiotu zamówienia warunków dostępu do przetargu
 • Braku wezwania konkurencji do wyjaśnień dotyczących zaproponowania rażąco niskiej ceny
 • Niekompletnego opisu przedmiotu zamówienia
 • Udzielania odpowiedzi zmieniającej w sposób znaczący specyfikację zamówienia
 • Unieważnienia postępowania

Wraz z wejściem w życie regulacji nowej ustawy prawo zamówień publicznych istotnie zmieniło się podejście do rozpatrywania odwołań w przypadku postępowań o mniejszej wartości. Do tej pory wykonawcy nie mieli możliwości wykonania takiego zgłoszenia, co skutkowało częstym unieważnianiem zadania bez podania klarownych przyczyn. Aktualnie każdy podmiot startujący w przetargu, niezależnie od jego wartości, może wnieść odwołanie do KIO.

Co mówi prawo zamówień publicznych na temat terminu złożenia pisma do KIO?

Standardowy termin na odwołanie do KIO wynosi 10 dni. Dotyczy to wszystkich zamówień powyżej progów unijnych (np. z sekcji przetargi budowlane Wrocław). W przypadku mniejszych postępowań czas ulega skróceniu do 5 dni. Termin liczony jest od:

 • Momentu publikacji dokumentów, które chcemy zaskarżyć (ogłoszenia o zamówieniu czy specyfikacji warunków zamówienia)
 • Dnia przesłania przez zamawiającego informacji o tej czynności (np. podania rozstrzygnięcia przetargu na platformie zakupowej lub informacji o odrzuceniu propozycji dostarczonej mailem)

To bardzo mało czasu, dlatego trzeba działać zdecydowanie i szybko. Każde zawahanie lub próba mediacji z zamawiającym może zakończyć się przekroczeniem terminów.

Ile kosztuje odwołanie do KIO?

Niestety wniesienie zaskarżenia na dany przetarg wymaga poniesienia określonych kosztów. Wysokość opłaty zależy od rodzaju zamówienia i jego wartości. W przypadku postępowań poniżej progów unijnych obowiązuje następująca stawka:

 • 10 tysięcy złotych dla robót budowlanych
 • 7,5 tysiąca złotych dla dostaw i usług

Prawo zamówień publicznych reguluje także koszty dla postępowań o wartości wyższej niż progi unijne:

 • 20 tysięcy złotych dla robót budowlanych
 • 15 tysięcy złotych dla dostaw i usług

Wspomniane kwoty pokrywają koszty rozpatrzenia sprawy niezależnie od liczby wnoszonych uwag. Opłatę reguluje się przelewem na konto Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku uwzględnienia wniosku, koszt wpisu jest cedowany na zamawiającego, który dopuścił się naruszenia przepisów. W przeciwnej sytuacji wykonawca składający odwołanie do KIO zostanie dodatkowo zobowiązany do zwrotu kosztów prawnika zamawiającego. Maksymalny limit takiego zwrotu to 3600 złotych.

Przetargi budowlane Wrocław – czas rozpatrzenia odwołania do KIO

Odwołanie do KIO jest rozpatrywane w terminie 15 dni od dnia złożenia. To bardzo krótki okres, szczególnie biorąc pod uwagę długość procedury przetargowej oraz postępowań sądowych. W przypadku wygrania sprawy zamawiający musi dostosować się do wyroku Izby. Zazwyczaj kończy się to powtórzeniem czynności, która została uznana za wadliwą. Warto też wspomnieć, że prawo zamówień publicznych nakazuje wydłużenie trwania postępowania o czas rozstrzygnięcia sprawy odwoławczej. W wielu przypadkach wiąże się to z koniecznością przedłużenia terminu zabezpieczenia wadialnego przez wykonawców.

Jak nie stracić pieniędzy na odwołanie do KIO?

Przedstawione dane pokazują dobitnie, że odwołanie do KIO może generować bardzo różne koszty dla firmy. W przypadku wygrania sprawy stan naszego konta nie zmieni się choćby o złotówkę. Z kolei odrzucenie wniosku z sekcji przetargi budowlane Wrocław dla zamówienia powyżej progów unijnych będzie skutkować wydatkiem około 23 tysięcy złotych. W tym kontekście niezwykle ważna jest rzetelna analiza sensowności wniesienia odwołania. Należy wziąć pod uwagę nie tylko prawo zamówień publicznych, ale także historyczne orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w zbliżonych postępowaniach. Z drugiej strony warto pamiętać, że złożone odwołanie do KIO to szansa na przywrócenie szans uzyskania wielomilionowego zamówienia.


Related Posts

 • Nie znaleziono powiązanych postów.

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user