Zamówienia publiczne, a zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Bip przetargi wyszukiwarka – uproszczona procedura

Aktualne przetargi wykorzystują szacunki wartości zamówienia dokonywane w II połowie 2021 roku. Był to czas poprzedzający nasilenie zjawisk inflacyjnych, osłabienia się kursu złotówki oraz eskalacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Tym samym przedstawione propozycje cenowe znacząco odbiegały od tego, co są w stanie zaoferować wykonawcy obecnie. Jak sobie radzić z tym problemem? Najpopularniejszą strategią jest unieważnienie postępowania i ponowne uruchomienie z nadzieją, że znajdzie się podmiot, który zmieści się w zarezerwowanym budżecie. Innym sposobem jest podejmowanie uchwał zwiększających zasoby na realizację zadania. To jednak nie zawsze jest możliwe, szczególnie jeśli mówimy tu o niedużej gminie z ograniczonymi środkami inwestycyjnymi. Nową szansą jest wzrost liczby pracowników na rynku.Bip przetargi wyszukiwarka – procedura zatrudnienia pracownika z Ukrainy

Procedura zatrudnienia pracownika będącego obywatelem innego kraju nie jest trudna, ale wymaga podjęcia pewnych kroków. Chodzi między innymi o wykonanie testu rynku pracy, w którym urzędnicy weryfikują, czy wśród osób bezrobotnych nie ma jednostek o odpowiednich kwalifikacjach. Jeśli taka osoba faktycznie by się znalazła, miałaby pierwszeństwo w zatrudnieniu przed osobą z zagranicy. Test to jednak nie wszystko. Podstawowym dokumentem uprawniającym do zatrudnienia cudzoziemca jest zezwolenie na pracę wydawane przez starostę. Ta procedura administracyjna może trwać nawet kilka tygodniu, co również utrudnia możliwość legalnego zatrudnienia.
Ostatnie wydarzenia dziejące się za wschodnią granicą Polski zmusiły rząd do modyfikacji podejścia do mieszkańców Ukrainy. Teraz, aby zatrudnić uchodźców uciekających przed pożogą wojny wystarczy przedłożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców.

Bip przetargi wyszukiwarka - Warunki zatrudnienia pracownika z Ukrainy

Aby móc skutecznie zatrudnić pracownika z Ukrainy muszą być łącznie spełnione następujące warunki:

  • cudzoziemiec musi być obywatelem Ukrainy.
  • okres wykonywania pracy określony w oświadczeniu jest nie dłuższy niż 24 miesiące,
  • dzień rozpoczęcia pracy wskazany w oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku do powiatowego urzędu pracy,
  • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Ogłoszenia przetargi – o czym należy pamiętać przy zatrudnieniu pracownika z Ukrainy?

Jeśli cała procedura złożenia oświadczenia zakończy się sukcesem, pracodawca powinien wykonać odpowiednie czynności kadrowe. Należą do nich:

  • weryfikacja ważności dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce. Niezbędne jest także jego skopiowanie i zarchiwizowanie w aktach.
  • przekazanie nowemu pracownikowi oświadczenia zarejestrowanego przez urząd.
  • Zawarcie umowy z cudzoziemcem, która uwzględnia warunki zawarte w oświadczeniu. Umowa powinna być sporządzona w języku zrozumiałym dla nowego pracownika.
  • Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia przez pracownika z Ukrainy. Na wykonanie tej ostatniej czynności mamy 7 dni.


Ogłoszenia przetargi – to nie wszystko!

Przyjęcie procedury uproszczonej dla pracowników z Ukrainy jest dopiero pierwszym krokiem podjętym przez władze Polski. Obecnie trwają prace legislacyjne nad specjalną ustawą, która ma zawierać rozwiązania dotyczące szczególnej procedury zatrudniania osób, które wyjechały z Ukrainy w związku z trwającą w tym państwie wojną. O detalach nowych wytycznych dowiemy się już niebawem.

Ogłoszenia przetargi – czy uproszczenie procedur może wpłynąć na rynek zamówień publicznych?

Ewentualne oddziaływanie dodatkowego zasobu pracy na rynek zamówień publicznych nie jest jednoznaczne. Przede wszystkim nadal brak jest statystyk dotyczących tego, jakie dokładnie osoby trafiają do polskich rodzin. Czy posiadają jakieś szczególnie umiejętności? Czy są w stanie wykonywać prace w zawodach deficytowych?

Niewątpliwie jednak wzrost podaży pracy może mieć kluczowe znaczenie dla stabilizacji wynagrodzeń. To z kolei przełoży się na brak dalszych wzrostów i klarowniejsze szacowanie wartości przedmiotu zamówienia. W tym sensie napływ nowej siły roboczej może wpłynąć pozytywnie na płynność rynku Pzp. Aktualne przetargi widoczne w bazie oferent.com.pl coraz rzadziej powinny kończyć się unieważnieniem.


Related Posts

  • Nie znaleziono powiązanych postów.

Published by

akucharek

akucharek

Just another HTMLy user