WIZYTÓWKA FIRMY

BIURO PROJEKTOWE ŻELECH JERZY

BIURO PROJEKTOWE ŻELECH JERZY

ul.Jureckiego 38, 06-40 Ciechanów
branża: budownictwo - obsługa, projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy

Tagi: projekty, kosztorysy, projekty dróg, projekty organizacji ruchu, nadzory budowlaneBIURO PROJEKTOWE ŻELECH JERZY  O nas:

  Firma powstała w 1994 roku i działa nieprzerwanie nabywając z każdym dniem nowych doświadczeń . Jako Autorska Pracownia projektowa zapewnia indywidualne podejście do każdego tematu. Specjalizujemy się w trudnych tematach na drogach wojewódzkich i krajowych . Zespół zgranych podwykonawców wszystkich branż stara się sprostać wymogom inwestora . Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie projektowania infrastruktury drogowej oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego i autorskiego w trakcie procesu inwestycyjnego . W trakcie kilkunastoletniej działalności biura projektowego wykonaliśmy szereg dokumentacji technicznych dla dróg , parkingów , osiedli mieszkaniowych .

  Firma oferuje:

  - pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego na wszystkich drogach tj. od dróg gminnych po autostrady ,
  - opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na drogi gminne , powiatowe , wojewódzkie i krajowe ,
  - kosztorysowanie i sporządzanie dokumentacji przetargowych ,
  - opracowanie projektów zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z uzgodnieniami do pozwolenia na budowę ,
  - opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu na czas budowy dróg lub innych elementów znajdujących się w pasie drogi , ulicy lub chodnika ,
  - opracowanie stałej organizacji ruchu ,
  - opracowanie przeglądów podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych .
  - doradztwo techniczne w zakresie drogownictwa ,
  - pełnienie funkcji Kierownika budowy ,
  - współpraca z podwykonawcami w branży telekomunikacyjnej , sanitarnej , elektrycznej i itp.

  Zapraszamy do współpracy!!!

ul.Jureckiego 38
06-40 Ciechanów