WIZYTÓWKA FIRMY

EXPOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN...

EXPOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN...

UL. JANA III SOBIESKIEGO 14C, 22-680 LUBYCZA KRÓLEWSKA
branża: gazownictwo, motoryzacja - części, urządzenia, usługi, surowce paliwa opał

Opis firmy

Tagi: budowa stacji benzynowych, budowa stacji LPG, konserwacja stacji paliw, nadzór stacji paliw, legalizacja zbiorników, regeneracja pomp, wymiana zbiorników paliwowychZ.I.M. EXPOM S.C.  WYKONUJEMY:

  - Budowa stacji paliw benzynowych i LPG własnym sprzętem i materiałami wraz z zabezpieczeniami urządzeń, tj. zbiorników i dystrybutorów lub na bazie materiałów i urządzeń inwestora.
  - Serwis gwarancyjny i pogwaranycjny dystrybutorów ADAST, PETRNOVA, GILBARCO, MM-PETRO, EMGAZ, LPG.
  - Regeneracja odmierzaczy paliw, pomp, przepływomierzy, liczników mechancznych i elektronicznych, pistoletów spustowych ELAFLEX, ADAST i LPG.
  - Stały nadzór i konserwacja stacji paliw:

  - czyszczenie zbiorników paliwowych,
  - legalizacja zbiorników,
  - próby szczelności zbiorników i rurociągów,
  - legalizacja dystrybutorów benzynowych,
  - legalizacja dystrybutorów na gaz LPG.  - Montaż instalacji do odsysania oparów (hermetyzacja).
  - Wykonawstwo i montaż zadaszeń stacji paliw.
  - Badanie stanu zbiorników paliwowych:

  - pomiary grubości ścianek zbiorników,
  - opracowanie dokumentacji technicznej zbiorników, tj.
  - obliczenia wytrzymałościowe i statyczne, rysunki zestawieniowe z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, wykazy armatury i schemat instalacji i zabezpieczeń oraz plan usytuowania (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. Dz.U. nr 113, poz. 1211).  - Wymiana zbiorników paliwowych
  - Modernizacja zbiorników paliwowych poprzez wytworzenie drugiego stalowego płaszcza, lub laminatu wewnątrz zbiornika z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej.

  Próby szczelności zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych metodą gazowo ciśnieniową z pośrednim pomiarem szczelności zbiornika, poprzez badanie spadku ciśnienia - zbiorników jednościankowych i dwuściankowych o maksymalnej pojemności 50 m3. Świadectwo uznania do wykonywania prób szczelności w obecności inspektora UDT wpisano do rejestru UDT pod numerem DT-ZB-067/07 z dnia 22.08.2007 r.  Zapraszamy do współpracy!!!

UL. JANA III SOBIESKIEGO 14C
22-680 LUBYCZA KRÓLEWSKA