WIZYTÓWKA FIRMY

EXEON Sp. z o.o. Sp. k.

EXEON Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Zabłocie 25/11, 30-701 Kraków
branża: automatyka elektronika, budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne, elektrotechniczne urządzenia...

Opis firmy

  Firma EXEON jest interdyscyplinarną firmą projektową. Realizujemy projekty
  wzornicze, konstrukcyjne oraz badawczo-rozwojowe. W zależności od charakteru
  projektu i potrzeb Klienta, oferujemy optymalnie dopasowany model współpracy,
  aby zapewnić maksimum korzyści i minimalizować koszty.
  Analizujemy istniejący stan rzeczy, identyfikujemy słabe punkty i obszary
  wymagające usprawnień. Opracowujemy plan działań mający na celu skuteczne
  wprowadzenie zmian i rozwiązań.
  Zakres naszego doradztwa może dotyczyć rozwiązywania pojedynczych
  problemów, jak również złożonych, multidyscyplinarnych zagadnień.

  OFERTA:

  1. Usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego:
  - badania,
  - projektowanie koncepcyjne,
  - oddziaływanie człowiek–maszyna,
  - wzornictwo produktu,
  - stylistyka,
  - tworzenie makiet cyfrowych,
  - tworzenie makiet fizycznych.

  2. Usługi w zakresie zarządzania oraz jakości:
  - analiza konkurencji,
  - opracowanie strategii rozwoju,
  - definiowanie założeń i opracowanie briefu projektu,
  - zarządzanie projektem,
  - projekty „pod klucz” (projekt oraz dostawa urządzenia),
  - zarządzanie jakością,
  - zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi (CE, ECE),
  - integracja produktu,
  - Wsparcie w zakresie wprowadzania na rynek.

  3. Usługi w zakresie konstruowania:
  - architektura produktu,
  - ergonomia,
  - konstruowanie koncepcyjne,
  - konstruowanie szczegółowe,
  - studium wykonalności technicznej,
  - rozwój techniczny,
  - prototypy funkcjonalne,
  - inżynieria odwrotna,
  - wsparcie we wdrażaniu do produkcji,
  - testowanie.

  4. Usługi w zakresie komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAx:
  - modelowanie powierzchni klasy A,
  - modelowanie cyfrowe CAD,
  - komputerowa analiza i symulacje,
  - wizualizacje,
  - animacje.

  Sektory przemysłu, dla jakich świadczymy usługi:
  motoryzacja i transport, lotnictwo, przemysł obronny, eksploracja kosmosu,
  urządzenia i sprzęt medyczny, sprzęt badawczy, wyposażenie ochronne, produkty
  i urządzenia specjalne, sprzęt komputerowy i RTV, sprzęt gospodarstwa
  domowego.

  Zapraszamy do współpracy!
  ul. Zabłocie 25/11
  30-701 Kraków