WIZYTÓWKA FIRMY

MICHAŁ WUJCZAK EXEON

MICHAŁ WUJCZAK EXEON

ul. Zabłocie 25/46, 30-701 Kraków
branża: automatyka elektronika, budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne, elektrotechniczne urządzenia...

Opis firmy

Firma EXEON jest interdyscyplinarną firmą projektową. Realizujemy projekty wzornicze, konstrukcyjne oraz badawczo-rozwojowe. Zaspokajamy potrzebę innowacji.

W zależności od charakteru projektu i potrzeb klienta oferujemy optymalnie dopasowany model współpracy, aby zapewnić maksimum korzyści i minimalizować koszty.

Model współpracy, kiedy całkowita odpowiedzialność za realizację projektu leży po stronie EXEON:

 • Wspólnie z klientem opracowujemy szczegółowy brief projektu
  oraz określamy specyfikację celów projektu.
 • Sporządzamy umowę o realizacji projektu,
  gdzie określone jest cena i zakres projektu oraz kryteria odbioru.
 • Za zarządzanie projektem, alokację zasobów, jakość
  oraz terminy realizacji odpowiada EXEON.

  OFERTA:

  USŁUGI W ZAKRESIE WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO:

 • Badania
 • Projektowanie koncepcyjne
 • Oddziaływanie człowiek – maszyna
 • Wzornictwo produktu
 • Stylistyka
 • Tworzenie makiet cyfrowych
 • Tworzenie makiet fizycznych

 • USŁUGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ORAZ JAKOŚCI:

 • Analiza konkurencji
 • Opracowanie strategii rozwoju
 • Definiowanie założeń i opracowanie briefu projektu
 • Zarządzanie projektem
 • Projekty “pod klucz” – projekt oraz dostawa urządzenia
 • Zarządzanie jakością
 • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi (CE, ECE)
 • Integracja produktu
 • Wsparcie w zakresie wprowadzania na rynek

 • USŁUGI W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA:

 • Architektura produktu
 • Ergonomia
 • Konstruowanie koncepcyjne
 • Konstruowanie szczegółowe
 • Studium wykonalności technicznej
 • Rozwój techniczny
 • Prototypy funkcjonalne
 • Inżynieria odwrotna
 • Wsparcie we wdrażaniu do produkcji
 • Testowanie

  USŁUGI W ZAKRESIE KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PRAC INŻYNIERSKICH CAx:

 • Modelowanie powierzchni klasy A
 • Modelowanie cyfrowe CAD
 • Komputerowa analiza i symulacje
 • Wizualizacje
 • Animacje

  Sektory przemysłu dla jakich świadczymy usługi:

 • motoryzacja i transport,
 • lotnictwo,
 • przemysł obronny,
 • eksploracja kosmosu,
 • urządzenia i sprzęt medyczny,
 • meble,
 • sprzęt komputerowy i RTV,
 • sprzęt gospodarstwa domowego,
 • sprzęt badawczy,
 • wyposażenie ochronne,
 • produkty i urządzenia specjalne.

  Zakres naszego doradztwa może dotyczyć rozwiązywania pojedynczych problemów jak również złożonych, multidyscyplinarnych zagadnień.

  Analizujemy istniejący stan rzeczy, identyfikujemy słabe punkty i obszary wymagające usprawnień. Opracowujemy plan działań mający na celu skuteczne wprowadzenie zmian i rozwiązań.

  Zapraszamy do współpracy!
  ul. Zabłocie 25/46
  30-701 Kraków