PRZETARG NR: 17737301 z dnia 09.08.2019 r.

Przedmiot Wzmacniacz pomiarowy
Zamawiający Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
Województwo Małopolskie
Powiat Kraków
Adres 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37
Telefon/fax t; 12-628-35-30, fax 12-648-13-44
E-mail m4sekretariat@mech.pk.edu.pl
Kontakt 5. Wszelkich informacji udziela:
dr inż. Robert Janczur, tel.: 35-28, e-mail: robertj@mech.pk.edu.pl
Opis Wzmacniacz pomiarowy 16-kanałowy obsługujący w szczególności sygnały napięciowe oraz
czujniki tensometryczne i tensometry w konfiguracji pełnego, pół i ćwierć mostka - 1 szt.
Wymagania szczegółowe:
o 16 indywidualnie konfigurowanych wejść,
o Obsługa czujników tensometrycznych i tensometrów w konfiguracji pełnego, pół i ćwierć
mostka,
o Sygnał napięciowy +/- 10V,
o Czujniki PT100,
o Częstotliwość próbkowania do 19,2 kHz/kanał,
o 24-bit konwerter A/C na kanał dla synchronicznych, równoległych pomiarów,
o Aktywny filtr dolnoprzepustowy,
o Automatyczne rozpoznawanie przetworników TEDS.
2. Inne istotne warunki zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.09.2019 r.
Okres gwarancji min. 12 m-cy.
Warunki płatności przelew - 30 dni.
3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
o Cena - waga 100%
Załączniki
Treść Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: 12 628 20 00, 12 374 20 00
faks 12 628 20 71

kancelaria@pk.edu.pl

t; 12-628-35-30, fax 12-648-13-44

Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych
kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)
Zamawiający:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny
Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na
Wzmacniacz pomiarowy 16-kanałowy obsługujący w szczególności sygnały napięciowe oraz
czujniki tensometryczne i tensometry w konfiguracji pełnego, pół i ćwierć mostka - 1 szt.
Wymagania szczegółowe:
o 16 indywidualnie konfigurowanych wejść,
o Obsługa czujników tensometrycznych i tensometrów w konfiguracji pełnego, pół i ćwierć
mostka,
o Sygnał napięciowy +/- 10V,
o Czujniki PT100,
o Częstotliwość próbkowania do 19,2 kHz/kanał,
o 24-bit konwerter A/C na kanał dla synchronicznych, równoległych pomiarów,
o Aktywny filtr dolnoprzepustowy,
o Automatyczne rozpoznawanie przetworników TEDS.
2. Inne istotne warunki zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.09.2019 r.
Okres gwarancji min. 12 m-cy.
Warunki płatności przelew - 30 dni.
3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
o Cena - waga 100%
4. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska
największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
5. Wszelkich informacji udziela:
dr inż. Robert Janczur, tel.: 35-28, e-mail: robertj@mech.pk.edu.pl
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ,,Oferta" i przekazać do zamawiającego
pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną:
Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J pok. J101,
fax 12 648 13 44, e-mail m4sekretariat@mech.pk.edu.pl
do dnia 30.08.2019 r. do godziny 10.00
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
Miejsce i termin składania 6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ,,Oferta" i przekazać do zamawiającego
pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną:
Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J pok. J101,
fax 12 648 13 44, e-mail m4sekretariat@mech.pk.edu.pl
do dnia 30.08.2019 r. do godziny 10.00
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
Wymagania 4. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska
największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
Źródło internet
Data dodania 09.08.2019
Termin składania ofert 30.08.2019
Branże:
  • automatyka elektronika
    • inne elektroniczne urządzenia
    • aparatura pomiarowa
  • laboratoria - osprzęt usługi
    • aparatura naukowa
    • laboratoria - sprzęt, wyposażenie
WERSJA DO DRUKU