Przetargi Gorzyce

ZNALEZIONO 23 PRZETARGÓW
Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Termin Dodano
14883133 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowe Podkarpackie 2018-03-15 2018-02-22
14882703 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Podkarpackie 2018-03-16 2018-02-22
14880963 Przebudowa ulicy - budowa chodnika Śląskie 2018-03-12 2018-02-22
14842057 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa ulicy Śląskie 2018-02-15
14842054 INWESTYCJA PLANOWANA Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Śląskie 2018-02-15
14842049 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa ulicy Śląskie 2018-02-15
14780998 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Podkarpackie 2018-03-12 2018-02-06
14776813 INWESTYCJA PLANOWANA Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Śląskie 2018-02-05
14776176 INWESTYCJA PLANOWANA Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu Śląskie 2018-02-05
14776159 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa ulicy Śląskie 2018-02-05
14776145 INWESTYCJA PLANOWANA Przebudowa drogi Śląskie 2018-02-05
14776133 INWESTYCJA PLANOWANA Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Śląskie 2018-02-05
14776128 INWESTYCJA PLANOWANA Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków Śląskie 2018-02-05
14776108 INWESTYCJA PLANOWANA Dostosowanie pomieszczenia budynku Śląskie 2018-02-05
14776101 INWESTYCJA PLANOWANA Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Śląskie 2018-02-05
14776097 INWESTYCJA PLANOWANA Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół Śląskie 2018-02-05
14776059 INWESTYCJA PLANOWANA Dobudowa oświetlenia drogowego Śląskie 2018-02-05
14776057 INWESTYCJA PLANOWANA Rozbudowa sieci wodociągowej Śląskie 2018-02-05
14744812 Wykonanie dokumentacji technicznej umocnienia rowu Śląskie 2018-02-28 2018-01-30
14722127 INWESTYCJA PLANOWANA Budowa drogi do strefy ekonomicznej Śląskie 2018-01-25
Zmień ustawienia wyszukiwarki