Wyszukiwanie dla:

Przetargi budownictwo

ZNALEZIONO 10046 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
16952286 Sprzedaż ruchomości Wielkopolskie 2019-03-18
16952281 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: ,,Budowa, Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu Lubelskie 2019-03-18
16952274 Sprzedaż ruchomości Łódzkie 2019-03-18
16950880 Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Podkarpackie 2019-03-18
16949399 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY w formule ,,zaprojektuj i wykonaj" Kujawsko-Pomorskie 2019-03-18
16952173 Remont układu odpylania kotła parowego SR 10 nr 3 Małopolskie 2019-03-18
16947325 Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym w zaprojektuj i wybuduj Wielkopolskie 2019-03-18
16952159 Czyszczenie kanalizacji przemysłowej Małopolskie 2019-03-18
16952211 Remont dachu Opolskie 2019-03-18
16952131 Wymiana izolacji właściwej i płaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej na rurociągach ciepłowniczych Małopolskie 2019-03-18
16952142 SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYW PIASKU PŁUKANEGO, PIASKU ZASYPOWEGO, MIESZANKI KRUSZONEJ ORAZ ŻWIRU Zachodniopomorskie 2019-03-18
16952132 Wykonanie remontu zadaszenia nad balkonami Wielkopolskie 2019-03-18
16952104 Modernizacja kąpieliska Małopolskie 2019-03-18
16952061 Budowa hali produkcyjno-magazynowej Małopolskie 2019-03-18
16952079 REWITALIZACJA TERENU WOKÓŁ STAWU ORAZ UTWORZENIE CENTRUM REKREACYJNEGO Małopolskie 2019-03-18
16952149 Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej Wielkopolskie 2019-03-18
16952033 Opracowanie projektu, dobór i montaż nowego zestawu pompowego wraz z przebudową rurociągu tłocznego w pompowni Świętokrzyskie 2019-03-18
16952059 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach Małopolskie 2019-03-18
16952096 Wykonanie ekspertyzy budowlanej elewacji budynku Kujawsko-Pomorskie 2019-03-18
16951991 ROBOTY BUDOWLANE - ŚCIEŻKI PODESTOWE I KŁADKA STALOWA Małopolskie 2019-03-18
Zmień ustawienia wyszukiwarki