Wyszukiwanie dla:

Przetargi sprzątanie, pielęgnacja

ZNALEZIONO 1457 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
16029706 Usługa wycięcia drzew, samosiewów drzew a także przycinkę korekcyjną drzew oraz usunięcie nagromadzonych po wichurze gałęzi Kujawsko-Pomorskie 2018-09-26
16029726 Usługa odbioru, załadunku, transportu oraz zagospodarowania odpadów (betonu, gruzu betonowego i asfaltowego) Wielkopolskie 2018-09-26
16027908 ,,Zagospodarowanie brzegów rzeki " Warmińsko-Mazurskie 2018-09-26
16029514 Budowa parkingu Mazowieckie 2018-09-26
16029472 Wykonanie robót melioracyjnych, budowlanych i drogowych w 3 rejonach sołectw Pomorskie 2018-09-26
16029430 Świadczenie usługi prania dla internatów i kwater internatowych Mazowieckie 2018-09-26
16029424 Odbiór i zagospodarowanie odpadów Kujawsko-Pomorskie 2018-09-26
16029380 Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Sądu Rejonowego oraz mycie szklanej elewacji budynku Dolnośląskie 2018-09-26
16029369 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz odpadów innych niż medyczne i komunalne Podkarpackie 2018-09-26
16029366 Transport odpadów o kodzie 191212 pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów Podkarpackie 2018-09-26
16029344 Budowa i przebudowa dróg Kujawsko-Pomorskie 2018-09-26
16029287 Wycięcie drzew i krzewów Lubelskie 2018-09-26
16029250 Udrożnienie i umocnienie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych Śląskie 2018-09-26
16029082 Przygotowanie terenu pod budowę basenu z łącznikiem Kujawsko-Pomorskie 2018-09-26
16029071 Rozbudowa boiska Mazowieckie 2018-09-26
16029013 Wywóz nieczystości stałych Kujawsko-Pomorskie 2018-09-26
16028814 Świadczenie usługi sprzątania internatów i kwater internatowych Mazowieckie 2018-09-26
16028945 Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Pomorskie 2018-09-26
16028875 Prace przyrodnicze Śląskie 2018-09-26
16028822 Usługa odbioru i unieszkodliwienia szlamów Mazowieckie 2018-09-26
Zmień ustawienia wyszukiwarki