Wyszukiwanie dla:

Przetargi sprzątanie, pielęgnacja

ZNALEZIONO 1506 OGŁOSZEŃ

Lista ogłoszeń (przetargów, licytacji/sprzedaży, zleceń) z wybranych ówcześnie parametrów branżowych i terytorialnych.

Zmień ustawienia wyszukiwarki
Numer Przedmiot Województwo Dodano
19260343 Dzierżawa pojemników na odpady komunalne wraz z frakcjami gromadzonymi selektywnie oraz ich wywóz Śląskie 2020-05-29
19260318 Sukcesywne usługi odbioru, transportu, unieszkodliwienia odpadów Lubuskie 2020-05-29
19260187 Budowa żłobka Wielkopolskie 2020-05-29
19259898 Przebudowa lokali mieszkalnych Zachodniopomorskie 2020-05-29
19260096 Kamienny Trakt - remediacja terenu Dolnośląskie 2020-05-29
19260069 Zimowe i letnie utrzymanie dróg Dolnośląskie 2020-05-29
19259875 Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest Lubuskie 2020-05-29
19259739 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest Lubuskie 2020-05-29
19259920 Wykonywanie usług z zakresu wykaszania łąk wraz ze zbiorem biomasy Zachodniopomorskie 2020-05-29
19259901 Dostawa i montaż kontenera sanitarnego Śląskie 2020-05-29
19259892 ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Wielkopolskie 2020-05-29
19259888 Usługa prania i dezynfekcji Kujawsko-Pomorskie 2020-05-29
19259178 Sprzątanie pasów drogowych pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich Warmińsko-Mazurskie 2020-05-29
19259695 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów Mazowieckie 2020-05-29
19259847 Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, odpadami wysoce zakaźnymi jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych Śląskie 2020-05-29
19259644 Koszenie poboczy i rowów, boisk oraz terenów rekreacyjnych i terenów zielonych Zachodniopomorskie 2020-05-29
19259804 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Łódzkie 2020-05-29
19259796 Świadczenie usług sprzątania pokoi hotelowych Mazowieckie 2020-05-29
19259758 Utylizacja odpadów Podkarpackie 2020-05-29
19259718 Transport odpadów o kodzie 19 12 10 Warmińsko-Mazurskie 2020-05-29
Zmień ustawienia wyszukiwarki