Zarejestruj się bezpłatnie i zyskaj pełny dostęp do treści ogłoszenia.

Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy

Id wyniku 17907464
Dodano dnia 12.09.2019
Województwo: Warmińsko-Mazurskie
Źródło: BZP
Branże:
 • niwelacje terenu roboty ziemne
 • sprzątanie pielęgnacja - terenowa
  • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • melioracje regulacje rzek
  • wały, nasypy zabezpieczające
 • konstrukcje obiekty inżynierskie
  • zabezpieczenia antykorozyjne
  • zabezpieczenia antykorozyjne - stali
 • ogrodnictwo sadownictwo
  • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • budownictwo - drogi chodniki place
  • brukarskie usługi
  • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • budownictwo - obsługa
  • inwentaryzacje
  • inwentaryzacje - geodezyjne
 • elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • oznakowanie dróg i ulic
  • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • telekomunikacja łączność
  • transmisja danych, światłowody, linie, przyłącza
 • budownictwo - mosty wiadukty
 • geodezja geologia kartografia urbanistyka
  • geodezyjna obsługa budownictwa
  • geodezyjne usługi, pomiary
 • rozbiórki wyburzenia