WIZYTÓWKA FIRMY

"BUDWEX"WASILEWSKI MIECZYSŁAW

05-080 Izabelin , Truskaw , ul. 3 Maja 89
branża: elektryka energetyka osprzęt, oświetlenie elektryczne artykuły

Opis firmy

Wykonujemy :

- konserwację oświetlenia ulicznego

- budowę i remonty zasilających linii kablowych 1 kV i 15 kV

- budowę napowietrznych linii zasilających

- przyłącza z przekazaniem do Zakładu Energetycznego

- montaż głowic kablowych wnętrzowych i napowietrznych 1 kV i 15 kV

- wymiana szaf oświetleniowych (bądź ich elementów)

- instalacje odgromowe

- wewnętrzne instalacje elektryczne wraz z osprzętem

- pomiary elektryczne

- wynajem podnośników koszowych i dźwigów

- roboty brukarskie


Serdecznie zapraszamy do współpracy
05-080 Izabelin
Truskaw
ul. 3 Maja 89