WIZYTÓWKA FIRMY

Agrobudova S.A.

Agrobudova S.A.

ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne...

Opis firmy

Tagi: budownictwo wodne, budownictwo ogólne, melioracje, renowacje, rewitalizacje
Agrobudova S.A.

Firma Agrobudova S.A. dawniej StarCorp rozpoczęła działalność w 1998r. Początkowo firma
zajmowała się generalnym wykonawstwem obiektów z zakresu budownictwa ogólnego. Od 2009r
profil naszej działalności rozszerzony został o realizację wykonawstwa robót z zakresu
budownictwa wodnego. Pragnąc zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług wdrożyliśmy
System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. W roku 2017
spółka rozszerza swą działalność także o usługi rolnicze w zakresie obsiewu i zbioru plonów.

Jako samodzielny podmiot, mamy na swoim koncie wiele znaczących realizacji wykonywanych
pod kierunkiem doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej.

Naszymi głównymi Inwestorami były dotąd takie instytucje jak:

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Wrocław
- Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
- Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Gmina Środa Śląska
- Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
- Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu
- Polskie Koleje Państwowe S.A.
- PKP Polskie Linie Kolejowe
- Narodowy Fundusz Zdrowia O/ Wrocław
- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu
- KGHM Cuprum
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich

Oferujemy:

- szeroki wachlarz usług z zakresu budownictwa ogólnego od budowy po wszelkie rewitalizacje renowacje
- szeroki wachlarz usług z zakresu budownictwa wodnego
- usługi rolnicze w zakresie siewu oraz zbioru plonów

Zapraszamy do współpracy i realizowania obustronnie korzystnych kontraktów!
ul. Św. Jerzego 1A
50-518 Wrocław