WIZYTÓWKA FIRMY

P. P. U. H.

P. P. U. H. "TABUD" S.C. Aleksander Zają...

Lipowska 1049, 43-374 Buczkowice
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - obiekty sportowe, budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne...

Opis firmy

Tagi: uzbrojenia terenów, roboty brukarskie, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty ogólnobudowlane.P. P. U. H. "TABUD" S.C. Usługi inżynieryjno-budowlane  O firmie:

  Jesteśmy firmą inżynieryjno-budowlaną powstałą w 1996 roku. Zatrudniamy pracowników o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym, dającym gwarancję fachowego i terminowego wykonania robót.

  Właściciele firmy posiadają uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych oraz instalacyjnych.

  Przy realizacji zadań kierujemy się obowiązującymi Polskimi Normami, niezbędnymi przepisami, sztuką budowlaną oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.  Oferujemy usługi w zakresie robót inżynieryjno-budowlanych:

  - uzbrojenia terenów
  - roboty brukarskie
  - obiekty sportowo-rekreacyjne (boiska, korty tenisowe, baseny)
  - obiekty inżynierii wodnej (regulacje rzek i potoków, przepusty drogowe, zbiorniki itp.)
  - roboty ogólnobudowlane i remontowe
  - roboty rozbiórkowe
  - roboty ziemne

  Zapraszamy do współpracy!

Lipowska 1049
43-374 Buczkowice