WIZYTÓWKA FIRMY

Pracownia Architektoniczna Vowie Studio ...

Pracownia Architektoniczna Vowie Studio ...

ul. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły
branża: projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy

Pracownia Architektoniczna Vowie Studio s.c. istnieje od 1991 roku, prowadzi szeroki zakres kompleksowej działalności projektowej. Posiada w dorobku wiele wysokiej jakości projektów obiektów szkolnych, sportowych, usługowych, biurowych, bankowych, hotelowych, jak i obiektów budownictwa mieszkaniowego: jednorodzinnego oraz wielorodzinnego. Wykonuje również projekty adaptacji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych, modernizacji i rozbudowy budynków istniejących oraz wnętrz.

Pracownia prowadzi także usługi administracyjno-organizacyjne w procesie realizacji inwestycji. Uzyskuje dla Inwestora konieczne pozwolenia, uczestniczy w wyborze firm wykonawczych oraz przeprowadza oddanie obiektu do użytkowania.

Od stycznia 2009 roku oferta pracowni została powiększona o opracowania urbanistyczne. Realizujemy projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz plany miejscowego zagospodarowania terenu.

Założeniem Pracowni jest wysoka jakość w projektowaniu i dostarczaniu klientowi gotowego produktu. W 2004 r. pracownia została nagrodzona Znakiem Wiodących Organizacji - Certyfikat Wielkopolska Jakość. Powstałe w Pracowni projekty przedstawiają indywidualne rozwiązania architektoniczne, każdorazowo wynikające z potrzeb inwestora oraz warunków projektowych. Projekty zawierają komplet dokumentacji wraz z projektami branżowymi, opiniami, uzgodnieniami oraz kosztorysami w zależności od zakresu opracowania.
ul. Jana Pawła II 20
64-500 Szamotuły