WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane TOR...

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane TOR...

ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice
branża: górnictwo - roboty maszyny, kolej - wagony maszyny sprzęt

Opis firmy

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane TOR Sp. z o. o. działa na rynku kolejowym, górniczym, hutniczym i energetycznym od 1994 roku. Firma prowadzi działalność jako osoba prawna na zasadach Kodeksu Spółek Handlowych jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą firmy jest Miasto Mysłowice ul. Katowicka 72. W Spółce zatrudnionych jest ok. 50 pracowników z czego około 85% stanowią pracownicy produkcyjni.

Polityką firmy jest utrzymanie pozycji rzetelnego, godnego zaufania wykonawcy prac remontowo - budowlanych w zakresie infrastruktury kolejowej, przy uwzględnieniu wysokiej jakości, terminowości i pełnej satysfakcji Klienta z wykonywanych prac.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów w 2003 roku Zarząd PRB TOR Sp. z o. o. podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy EN-ISO 9001:2000. W lutym 2004 roku na podstawie pozytywnego wyniku auditu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą RW TŰV Sp. z o. o. w Katowicach Przedsiębiorstwo uzyskało Certyfikat Jakości na zgodność z Normą EN-ISO 9001:2000.


Świadczymy usługi w zakresie:

* Kapitalne i średnie remonty oraz budowa nowych torów i rozjazdów o prześwicie 1435 mm i 1520 mm oraz torów tramwajowych.
* Kapitalne i średnie remonty oraz budowa nowych torów wąskich.
* Remonty i budowę torów dźwigowych i suwnicowych wraz z wykonaniem operatów pomiarowych dla celów dozoru technicznego.
* Rozbiórki torów z ofertą odkupienia materiałów z odzysku, i zagospodarowanie ich zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku powstania odpadów - w tym niebezpiecznych - składowanie ich i utylizacja, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w oparciu o decyzję, wydaną przez Administrację Terenową zatwierdzającą Program Gospodarki Odpadami.
* Remonty i budowę przejazdów kolejowych, wraz z wymianą torów i nawierzchni drogowej z podbudową w obrębie przejazdów.
* Usuwanie skutków szkód górniczych, polegające na podnoszeniu torów, przebudowie i podnoszeniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz kabli linii telekomunikacyjnych, podnoszeniu sieci trakcji elektrycznej i innych obiektów przytorowych - odwodnienie torów, przejazdy, drogi.
* Usługi (wynajem) koparek dwudrogowych ATLAS, oraz rowokoparki KOMATSU wraz z młotem wyburzeniowym.
* Okołotorowe roboty budowlane.
ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice