WIZYTÓWKA FIRMY

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ...

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ...

ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
branża: szkolenia edukacja tłumaczenia

Opis firmy

Współczesny rynek pracy wymaga, ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji. Aby sprostać tym wyzwaniom Centrum Kształcenia Kadr BZDZ wychodzi na przeciw Państwa oczekiwaniom.

Proponujemy Państwu szeroką ofertę profesjonalnie przygotowanych kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, które pomogą podnosić kwalifikacje i umiejętności. O pełnym profesjonalizmie świadczy fakt, że 21 lipca 2006 r.

CKK OTRZYMAŁO AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY.


POZA TYM CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR BZDZ POSIADA:


- WPIS DO EWIDENCJI PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Z DNIA 17.08.1999 R. NR KO-I-99,
- WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU USŁUG,
- CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2000.

Dzięki temu gwarantujemy wysoki poziom prowadzonych zajęć i doskonałą organizację procesu dydaktycznego, potwierdzoną przez naszych słuchaczy w anonimowych ewaluacjach. Pracownicy Centrum stawiają sobie za cel sprawną organizację kursową.

Absolwenci otrzymują świadectwa kwalifikacyjne na drukach akcydensowych, które są równoznaczne z ukończeniem studiów podyplomowych oraz zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające nabyte wiadomości.

Placówka dysponuje nowoczesną i różnorodną bazą dydaktyczną (projektory multimedialne, wizualizer, sala komputerowa 15 stanowiskowa, DVD, i inne). Zajęcia prowadzone są przez wysoko wyspecjalizowaną profesjonalną kadrę pedagogiczną.

Współpracujemy z Uczelniami Wyższymi, w związku z tym proponujemy Państwu również kwalifikacyjne studia podyplomowe.

Serdecznie zapraszam do Centrum Kształcenia Kadr BZDZ.
ul. Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz