WIZYTÓWKA FIRMY

Wydawnictwo BERNARDINUM sp. z o.o

Wydawnictwo BERNARDINUM sp. z o.o

ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin
branża: poligrafia, sprzęt szkolny dydaktyczny sportowy

Opis firmy

Rozwój ruchu wydawniczego w Pelplinie przypada na II połowę XIX wieku. Ta niewielka miejscowość zasłynęła wówczas jako jeden z głównych ośrodków pracy umysłowej i piśmienniczej na Pomorzu. Na prężny rozwój Pelplina wpływ miały takie czynniki jak: siedziba biskupa, Wyższe Seminarium Duchowne, progimnazjum Collegium Marianum, gdzie mimo zaborów panowała prawdziwie polska atmosfera. Nie bez znaczenia było też dogodne połączenie kolejowe oraz sporo polskiego ziemiaństwa mieszkającego w okolicy. Pierwszy zakład drukarski powstał w Pelplinie już w roku 1830. Od tego czasu poszczególne pokolenia kontynuują i jednocześnie udoskonalają drukarskie rzemiosło. Spośród oficyn wydawniczych istniejących w Pelplinie w okresie przedwojennym największe znaczenie miała drukarnia uruchomiona pod koniec lat 60. XIX wieku. Zmieniający się właściciele zakładu przekształcili go ostatecznie w Drukarnię i Księgarnię "Pielgrzym" Spółkę Akcyjną z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wydawnictwo, postawione na wysokim poziomie, służyło społeczeństwu do 1939 roku, kiedy to jego działalność przerwała II wojna światowa. Pelpliński ośrodek wydawniczy w czasach powojennych związany jest przede wszystkim z działalnością Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownego. Akcja wydawnicza w tych instytucjach rozpoczęła się od września 1945 roku i z różnym natężeniem trwa do dziś. Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego "Bernardinum" zostało powołane w kwietniu 1993 roku na mocy dekretu biskupa diecezjalnego, Jana Bernarda Szlagi. Jest ono kontynuacją pracy Zakładu Małej Poligrafii, założonego w 1979 roku z inicjatywy ówczesnego rektora WSD, ks. dr hab. Jerzego Buxakowskiego. Drukowano w nim przede wszystkim seminaryjne podręczniki oraz lekturę pomocniczą dla studiujących alumnów. Od momentu ustanowienia Wydawnictwa "Bernardinum" rozpoczął się dynamiczny rozwój tego zakładu. Zwiększona została liczba etatów a wysłużone urządzenia drukujące zastąpił nowoczesny park maszynowy umożliwiający realizację różnorodnych zamówień.

Drukarnia wydawnictwa seminaryjnego drukowała nie tylko książki, ale również czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym, takie jak: "Gitara i bas", "Muzyczna gazeta reklamowa" czy "List do Pani". Nigdy nie zapominano też o macierzystej uczelni, dla której wydawane były m.in.: rocznik naukowy "Studia Pelplińskie" oraz kleryckie pismo "Spojrzenia". Zakład nawiązał współpracę z kilkoma firmami poligraficznymi i odbiorcami książek na terenie kraju. Druga pelplińska oficyna - Wydawnictwo Diecezjalne - powstało 15 kwietnia 1987 roku, kiedy to ówczesny biskup chełmiński, Marian Przykucki, powołał Zakład Poligraficzny Diecezji Chełmińskiej i Wydawnictwo Kurii Biskupiej Chełmińskiej.

Na dziesięcioletni dorobek Wydawnictwa Diecezjalnego złożyły się 52 publikacje książkowe, z czego połowę stanowiły pozycje o treści ściśle religijno-liturgicznej. Pozostałe związane były z historią, historią sztuki, socjologią czy pedagogiką - zawsze powiązane jednak z dziejami Kościoła. Absolutnym sukcesem wydawniczym tej oficyny okazał się album ks. Janusza St. Pasierba "Pelplin i jego zabytki" wydany w 1993 roku w koedycji z Wydawnictwem "Interpress" w Warszawie. Z dniem 1 stycznia 1998 roku, w wyniku wydanego dekretu Biskupa Pelplińskiego, powstała nowa oficyna - Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", stanowiące efekt połączenia Wydawnictwa Diecezjalnego z Wydawnictwem Wyższego Seminarium Duchownego "Bernardinum". Z perspektywy czasu powiedzieć można, że połączenie obu firm okazało się posunięciem trafnym. Nowoczesne zaplecze techniczne i doświadczona kadra pracownicza sprawiają, że obecnie Wydawnictwo jest w stanie zrealizować każde zamówienie na rynku poligraficznym. Szczególną wagę przywiązujemy nie tylko do terminowości, ale także do profesjonalnego wykonania powierzonej nam pracy, co najlepiej oddaje hasło reklamowe "Bernardinum": Jesteśmy spadkobiercami Gutenberga, solidnymi jak jego dzieło.
ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin