WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ekobud Ro...

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ekobud Ro...

ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno
branża: materiały prefabrykaty budowlane, sprzątanie pielęgnacja - terenowa, utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

Nasza firma zajmuje się gospodarowaniem odpadami przemysłowymi. Działamy w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Ochrony środowiska w sprawie gospodarki odpadami. Wysoki standard oferowanych usług będący największym atutem naszej działalności umożliwia sprawne gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne w sposób zgodny z przepisami prawa oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Posiadamy pozwolenie na prowadzenie takiej działalności wydane przez Starostę Kutnowskiego. Nasze pozwolenie jest ważne do 2015 roku.


Oferujemy w ciągłej sprzedaży:

• żwir
• żwir osiewany
• piasek
• piasek osiewany
• ziemię

Oferowany towar idealnie nadaje się na:

• wymianę gruntu przy pracach ziemnych (kanalizacja, wodociągi)
• posypkę pod budowę dróg
• utwardzenie gruntu
• pod kostkę brukową
• do innych robót ogólnobudowlanych

Żwirownia znajduje się przy trasie Kutno-Łęczyca w miejscowości Grabków ok. 4 km od Kutna.
ul. Sklęczkowska 18
99-300 Kutno