WIZYTÓWKA FIRMY

STRABAG Sp. z o.o.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - mosty wiadukty, niwelacje terenu roboty ziemne

Opis firmy

Koncern STRABAG SE istnieje na rynku budowlanym już ponad 170 lat i prowadzi swoją działalność niemal na całym świecie. STRABAG SE jest jedną z największych firm budowlanych Europy, liderem na rynku niemieckim i austriackim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dynamiczny rozwój Firmy dotyczy także rynku polskiego. STRABAG Sp. z o.o., działająca w Polsce od 1985 roku, zatrudnia obecnie około 6600 osób. Najlepszym przykładem tego rozwoju jest zwiększająca się liczba oddziałów terenowych, zapewniających nam sprawniejsze poruszanie się po lokalnych rynkach, coroczny wzrost realizowanych inwestycji i powiększająca się stale paleta usług oferowana klientom Firmy.

Firma jest przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku. W ostatnich latach udało się jej umocnić czołową pozycję rynkową. STRABAG jest doświadczonym i cenionym wykonawcą we wszystkich dziedzinach budownictwa. Główne obszary działalności Firmy to budownictwo ogólne i inżynieryjne oraz budownictwo infrastruktury (np. drogi, infrastruktura kolejowa itp.).


Obszary budownictwa

STRABAG jest doświadczonym i cenionym wykonawcą we wszystkich dziedzinach budownictwa. Główne obszary działalności firmy to budownictwo ogólne i inżynieryjne, budownictwo infrastruktury oraz ochrona środowiska.

W ramach pionu Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego realizowane są takie projekty jak: budynki biurowe i użyteczności publicznej, modernizacja i renowacja obiektów zabytkowych, budynki mieszkalne, centra handlowe, hale magazynowe, budowa mostów, tuneli oraz obiektów przemysłowych. Wzniesione przez nas obiekty są charakterystycznymi elementami wielu polskich miast.

W ramach pionu Budownictwa Infrastruktury realizowane są takie projekty jak: autostrady i drogi ekspresowe, drogi krajowe, szybkiego ruchu, obwodnice, mosty, linie kolejowe oraz lotniska. STRABAG posiada obecnie najlepiej rozwiniętą w Polsce sieć wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. Dysponuje zapleczem umożliwiającym budowę dróg kołowych i lotniskowych z betonu cementowego. Ponadto, Firma ma najliczniejszy w Polsce park maszyn do wszelkiego rodzaju recyklingu nawierzchni drogowych i lotniskowych. Firma produkuje we własnym zakresie emulsje asfaltowe i stosuje ekologiczne technologie oparte na zastosowaniu emulsji asfaltowych.

Firma skupia swoja działalność także na projektach zawiązanych z ochroną środowiska, czyli m.in. oczyszczalniach ścieków, sortowniach i kompostowniach odpadów, rekultywacji wysypisk śmieci, elektrowniach wodnych i obiektach dofinansowanych ze środków unijnych.

Firma STRABAG posiada zarówno certyfikaty ISO, jak i AQAP, co umożliwia jej udział w przetargach związanych z infrastrukturą wojskową. Posiada także deklarację uprawnienia Ministerstwa Gospodarki, jak również świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.
ul. Brechta 7
03-472 Warszawa