WIZYTÓWKA FIRMY

AUTOMATYK ZBIERSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O...

AUTOMATYK ZBIERSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O...

Zbiersk Cukrownia 68/2, 63-830 Zbiersk
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, maszyny/urządzenia/mechanika, utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

    OFERTA:

    • woda - uzdatnianie

    • rozbudowa, budowa oczyszczalni

    • filtry powietrza, wody, przemysłowe


Zapraszamy do współpracy.

Zbiersk Cukrownia 68/2
63-830 Zbiersk