WIZYTÓWKA FIRMY

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

ul. Grudziądzka 46/48, 87-100 Toruń
branża: szkolenia edukacja tłumaczenia

Opis firmy

Celem Fundacji Gospodarczej Pro Europa jest działalność na rzecz rozwoju miast i obszarów wiejskich w ramach współpracy gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej regionów Unii Europejskiej oraz propagowanie europejskiego poziomu edukacji, doradztwa gospodarczego i prawnego, a w szczególności:

  - realizacja projektów i inicjatyw z zakresu aktywizacji zawodowej, podnoszenia kwalifikacji, rozwoju lokalnego

  - współpraca z administracją i samorządem oraz organizacjami gospodarczymi w celu realizacji programów aktywizacji gospodarczej

  - organizowanie wymiany technologii, doświadczeń i osiągnięć pomiędzy organizacjami gospodarczymi i firmami

  - pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w celu aktywizacji gospodarczej i społeczno-kulturalnej

  - monitoring usług edukacyjnych i doradczych oraz działania na rzecz wysokiego poziomu edukacji zawodowej i prawno-ekonomicznej

  - działalność informacyjno-edukacyjna, wydawnicza i szkoleniowa w wyżej wymienionych obszarach

Fundacja realizuje swoje działania statutowe z wykorzystaniem środków publicznych, w tym środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wysoką jakość usług świadczonych przez naszą organizację potwierdza certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji szkoleń - szkolenia osób dorosłych pozostających bez pracy i podwyższające kwalifikacje, seminaria szkoleniowe i szkolenia integracyjne.
ul. Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń