WIZYTÓWKA FIRMY

CERBEX sp. z o.o.

CERBEX sp. z o.o.

ul. Powstańców Warszawskich 14 38-400 Krosno
branża: budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne, klimatyzacja wentylacja chłodnictwo, komputery informatyka internet...

Opis firmy

Firma "CERBEX" Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, która działa od 1990 roku. Kadrę wykonawczą stanowią projektanci, elektronicy i elektrycy z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.

Działamy na terenie całego kraju i jesteśmy znani w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych.

Spółka prowadzi elastyczną politykę marketingową odpowiadającą na oczekiwania potencjalnych klientów.

Zakres działalności obejmuje pełną gamę usług w branży systemów ochrony przeciwpożarowej i technicznej ochrony mienia od fazy projektowania po wykonawstwo i serwis.

Firma specjalizuje się w projektowaniu, wykonawstwie i konserwacji urządzeń sygnalizacji pożaru, instalacjach gaśniczych, instalacjach teletechnicznych w zakładach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach handlowych i zabytkowych.

W maju 2005 r. firma "CERBEX" Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2000. Posiadamy również Certyfikat Jakości Usług Nr 5/01/2007 w zakresie: sygnalizacji i automatyki pożarowej, projektowania, montażu, konserwacji zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi w programie certyfikacji usług: SITP PCU-01.


Firma "CERBEX" Sp. z o.o. oferuje Państwa usługi w zakresie projektowani oraz wykonawstwa:

  • ekspertyz pożarowo - technicznych,
  • systemów wczesnego wykrywania pożaru,
  • instalacji automatycznego gaszenia gazem obojętnym, wodnych i pianowych,
  • dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO,
  • systemów oddymiania mechanicznego i grawitacyjnego,
  • instalacji sygnalizacji włamania i napadu,
  • systemów telewizji przemysłowej CCTV,
  • instalacji kontroli dostępu,
  • instalacji okablowania strukturalnego.
ul. Powstańców Warszawskich 14 38-400 Krosno