WIZYTÓWKA FIRMY

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "KAL-TRANS" SPÓ...

os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - wodno-kanalizacyjne, motoryzacja - specjalistyczna...

Opis firmy

Firma ''KAL-TRANS'' jest prywatną firmą, która już od 30 lat prosperuje na rynku budowlanym Podhala.

Od początku istnienia przedsiębiorstwa jej właścicielami są Anna i Józef Kalata- małżeństwo. Początkowo firma zatrudniała 4 osoby i zajmowała się handlem i transportem materiałów budowlanych, zimowym utrzymaniem dróg oraz usługami sprzętowymi dla klientów indywidualnych (wynajmowaniem sprzętu budowlanego wraz z pracownikiem do wykonania zleconej pracy). W tym czasie firma posiadała jedynie 2 samochody ciężarowe, koparkę Waryński oraz spycharkę DET. Z roku na rok firma podejmowała coraz większe zlecenia stale inwestując w bazę sprzętową zatrudniając przy tym nowych wykwalifikowanych pracowników. Stopniowo usługi związane z budową i utrzymaniem dróg stały się dominujące wśród zleceń wykonywanych przez firmę a głównymi odbiorcami usług stały się jednostki gminne; Szaflary, Bukowina Tatrzańska, Jabłonka oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. Od roku 2000 zakres usług poszerzony został o letnie utrzymanie dróg. Stale rozwijane jest zaplecze w nowoczesne jednostki sprzętowe (koparki, koparko-ładowarki, samochody ciężarowe, samochody do usług komunalnych, walce, równiarka, pługi, piaskarki itp.). Rozwój ten pozwala na realizowanie coraz większych zleceń związanych z zapotrzebowaniem klientów indywidualnych jak również instytucji publicznych.


Głównymi usługami oferowanymi obecnie przez firmę są:

  • Budowa i remonty dróg, chodników, placów

  • Zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie, odladzanie, usuwanie śliskości, wywóz śniegu, zamiatanie, usuwanie nieczystości

  • Wynajem sprzętu budowlanego: koparki, wywrotki, walce, równiarka

  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

  • Sprzedaż materiałów budowlanych z dostawą na plac budowy klienta

  • Wykonywanie nawierzchni w technologii: bitumicznej i brukowej ; frezowanie i cięcie nawierzchni bitumicznej i betonowej
os. Nowe 1E
34-424 Szaflary