WIZYTÓWKA FIRMY

Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ

Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ

ul. Moniuszki 15/45, 31-523 Kraków
branża: medycyna - sprzęt aparatura

Opis firmy

Nasza firma powstała w roku 2005 i na dzień dzisiejszy prowadzi cztery typy działalności:

    - edukacja w zakresie udzielania pomocy przed-medycznej i medycznej dla różnych grup docelowych;

    - wyposażanie jednostek Służby Zdrowia w sprzęt i akcesoria medyczne;

    - serwis sprzętu medycznego;

    - doradztwo w zakresie usług medycznych i organizacji jednostek Ochrony Zdrowia.

W ramach naszej działalności kompleksowo zrealizowaliśmy Pogram Powszechnego Dostępu do Defibrylacji na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
ul. Moniuszki 15/45
31-523 Kraków