WIZYTÓWKA FIRMY

Biuro Ochrony PERSONA GROUP W. Górski, ...

Biuro Ochrony PERSONA GROUP W. Górski, ...

ul. Torfowa 12, 05-200 Wołomin
branża: ochrona osób mienia konwojowanie, systemy alarmowe i p.poż.

Opis firmy

Biuro Ochrony Osób i Mienia "PERSONA" sp. z o.o. zostało utworzone w 2000 roku przez osoby posiadające wieloletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w w największych agencjach ochrony w Polsce.

Spółka prowadzi działalność na podstawie koncesji MSWiA Nr L-1841 z dnia 15 listopada 2000 r.

Biuro Ochrony PERSONA jako jedna z nielicznych firm w tej grupie, oparte jest wyłącznie na polskim kapitale.

Nagromadzony potencjał wiedzy fachowej pozwala na oferowanie usług najwyższej jakości.

Od pierwszych dni swojej działalności stawiamy na jakość i skuteczność świadczonych usług.


Specjalizujemy się w zakresie:

  1. fizycznej ochrony osób i mienia
  2. konwojowaniu wartości pieniężnych
  3. opracowaniu planów ochrony
  4. monitorowania systemów alarmowych
  5. podłączenia lokalnych systemów monitorowania do stacji monitorowania
  6. wykonywania ekspertyz i prac doradczych w zakresie bezpieczeństwa
  7. projektowania i montażu systemów kontroli dostępu oraz urządzeń do rejestracji czasu pracy
ul. Torfowa 12
05-200 Wołomin