WIZYTÓWKA FIRMY

Zakład Budowlany MELBUD Henryk Lech Mamr...

Zakład Budowlany MELBUD Henryk Lech Mamr...

ul. Włocławska 23 A, 87-617 Bobrowniki
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - wodno-kanalizacyjne, melioracje regulacje rzek...

Opis firmy

  - brukarskie usługi

  - kanalizacje sanitarne

  - wodociągi

  - wykopy, odwodnienia

  - niwelacje terenu, roboty ziemne

  - progi wodne, zapory

  - regulacje koryta rzek

  - udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych

  - usuwanie szkód powodziowych

  - wały, nasypy zabezpieczające

  - zbiorniki retencyjne

  - hydrotechniczne
ul. Włocławska 23 A
87-617 Bobrowniki