WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp...

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp...

Kozłowo 8A, 86-105 Świecie
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - mosty wiadukty, maszyny/urządzenia/mechanika...

Opis firmy

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o. w Świeciu powstało w wyniku przekształceń dokonywanych na przestrzeni ostatnich lat w polskim drogownictwie. Ostateczny kształt otrzymało w 1999 roku po przekształceniu w spółkę pracowniczą z kapitałem zakładowym 940 000. Większość udziałów Spółki posiadają jej pracownicy.

Zatrudniamy na stałe 150 pracowników, w sezonie liczba ta sięga 180. Nasze jednostki wykonawcze znajdują się w Kozłowie, Nowych Marzach a wkrótce również w Grudziądzu. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie budowy i remontów dróg. Zajmujemy się również produkcją (masy bitumiczne i mieszanki betonowe).

Działamy na rzecz ochrony środowiska stosując w naszej działalności recycling materiałów pochodzących z rozbiórki dróg i konstrukcji betonowych, które po przetworzeniu zostają ponownie wbudowane.

Nad prawidłowym wykonaniem robót drogowych czuwa nasze laboratorium wykonujące badania w zakresie robót ziemnych, bitumicznych i betonowych.

Od lat bierzemy udział w programie certyfikowania firm „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Potwierdza on rzetelność naszej firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych dziedzinach, takich jak: przyjazne warunki pracy, dbałość o środowisko, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań, jakość produktów i usług itp.


Podstawowa działalność:

  - Budowa i modernizacja dróg, ulic i mostów
  - Naprawa konstrukcji betonowych metoda torkretu
  - Produkcja i sprzedaż mas bitumicznych
  - Produkcja i sprzedaż betonów
  - Produkcja i sprzedaż emulsji asfaltowych
  - Produkcja mieszanki UPM do stosowania na zimno
  - Remonty cząstkowe nawierzchni
  - Wydobycie i przerób kruszyw
  - Usługi remontowe maszyn budowlanych i drogowych
  - Usługi sprzętowe i transportowe
  - Zimowe utrzymanie dróg
  - Projektowanie, nadzorowanie, ocena stanu technicznego dróg i mostów
Kozłowo 8A
86-105 Świecie