WIZYTÓWKA FIRMY

P.P.H.U. Atmoservice Sp. z o.o.

P.P.H.U. Atmoservice Sp. z o.o.

ul. Rakoniewicka 18, 60-111 Poznań
branża: automatyka elektronika, laboratoria - osprzęt usługi, środowisko naturalne ekologia

Opis firmy

ATMOSERVICE - Nasza firma powstała w lutym 1989 r. założona przez czterech doświadczonych w przemyśle - inżynierów. Naszym celem było stworzenie przedsiębiorstwa projektującego i budującego "pod klucz" duże systemy pomiarowe, szczególnie do analizy stanu zanieczyszczeń atmosfery.

Cel ten osiągnęliśmy, projektując i budując liczne systemy pomiarowe imisji i emisji, w oparciu początkowo o analizatory Thermo-Electron z USA, a od 1994 r w oparciu o najnowocześniejszą aparaturę firmy "ENVIRONNEMENT" (Francja). Łącznie zainstalowaliśmy - budowanych przez nas kontenerach - ponad 160 analizatorów.

Dzisiaj, poza budową systemów produkujemy we własnych warsztatach cały szereg aparatów i elementów, służących do badań atmosfery, a szczególnie są to:

    • Poborniki próbek pyłu i gazu o różnym stopniu zautomatyzowania wg norm CEN

    • Głowice pomiarowe wg międzynarodowych standardów (CEN 12341, PM-10, VDI, OSHA)

    • Miniaturowe pompy membranowe

    • Liczne elementy wyposażenia laboratoriów, takie jak płuczki rozbieralne, osuszacze gazu, filtry, złącza itp.
ul. Rakoniewicka 18
60-111 Poznań