WIZYTÓWKA FIRMY

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KOTŁOREM...

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KOTŁOREM...

ul. Ołowiana 13, 85-461 Bydgoszcz
branża: konstrukcje obiekty inżynierskie, maszyny/urządzenia/mechanika, melioracje regulacje rzek...

Opis firmy

Podstawowe dziedziny działalności firmy to:

  • produkcja urządzeń typu zbiornik
  • wytwarzanie konstrukcji stalowych
  • produkcja dennic
  • wykonawstwo instalacji
  • wykonawstwo inwestycyjne obiektów przemysłowych i komunalnych
  • usługi: spawalnicze, ślusarskie, transportowe i inne
  • doradztwo projektowe, konstrukcyjne i technologiczne
  • itp.

Jako firma posiadająca szerokie uprawnienia i możliwości technologiczne w zakresie produkcji zbiorników ciśnieniowych oferujemy szeroką gamę urządzeń tego typu, jak:

  • filtry do wody
  • wymienniki jonitowe
  • zbiorniki hydroforowe
  • mieszacze wodno-powietrzne
  • zbiorniki sprężonego powietrza
  • zbiorniki magazynowe pary
  • odgazowywacze termiczne
  • zbiorniki wody zasilającej
  • zasobniki ciepłej wody
  • zbiorniki specjalistyczne
  • itp.

W naszej produkcji znajduje się także szeroka oferta stalowych zbiorników retencyjnych (magazynowych), w tym przede wszystkim zbiorniki retencyjne wody pitnej w różnych wykonaniach konstrukcyjnych, np.:

  • zbiorniki pionowe: zewnętrzne (z termoizolacją) i wewnętrzne
  • zbiorniki poziome: zewnętrzne (z termoizolacją) i wewnętrzne, podziemne, wykonania specjalne
  • zbiorniki specjalistyczne
ul. Ołowiana 13
85-461 Bydgoszcz