WIZYTÓWKA FIRMY

Zakład Naprawy Wag

Zakład Naprawy Wag "Gram-Bis"

ul. Jesionowa 15, 43-100 Tychy
branża: automatyka elektronika, windy i dźwigi

Opis firmy

Zakład Montażu i Naprawy Wag "GRAM" z siedzibą w Mikołowie został zarejestrowany w 1990 roku. Specjalizuje się w montażu i naprawie wag elektronicznych.

W 1991 roku powstaje Zakład Naprawy Wag "GRAM-GIS" z siedzibą w Tychach - specjalizujący się w montażu, modernizacji i remontach wag mechanicznych.

Obydwa zakłady ściśle z sobą współpracują. Kierownictwo obydwu zakładów, oraz trzon załogi to dobrzy fachowcy w zakresie wagarstwa, z dawnych zakładów naprawczych górnictwa, energetyki i budownictwa.


Montaż i zabudowa nowych wag:

  - waga elektroniczna samochodowa
  - waga wagonowa
  - waga wagonowo-samochodowa
  - waga taśmociągowa
  - zabudowa nowych wag
  - fundamenty wag

Remonty i legalizacje:

  - wagi przemysłowe
  - wagi sklepowe i magazynowe
  - wagi zbiornikowe i dozownikowe
ul. Jesionowa 15
43-100 Tychy