WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Skibiński Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Skibiński Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 43, 83-340 Sierakowice
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, niwelacje terenu roboty ziemne, utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Sanitarne i Remontowo - Budowlane „Skibiński” zostało założone przez Mieczysława Skibińskiego w roku 1972, jako działalność rzemieślniczo - usługowa w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych. Od tego czasu podstawowy profil działalności nie uległ zmianie, czego nie można powiedzieć o skali przedsięwzięcia.

Siedziba Przedsiębiorstwa Instalacyjno - Sanitarnego i Remontowo - Budowlanego „Skibiński” mieści się w Sierakowicach.


Przedsiębiorstwo ,,Skibiński” specjalizuje się w:

  - budowie kolektorów sanitarnych
  - budowie przepompowni ścieków
  - budowie kolektorów burzowych
  - budowie kolektorów wodociągowych
  - robotach ziemnych
  - robotach remontowo - budowlanych
  - przewiertach
  - budowie oczyszczalni ścieków
  - budowie stacji uzdatniania wody
ul. Mickiewicza 43
83-340 Sierakowice