WIZYTÓWKA FIRMY

Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o.

Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o.

ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków
branża: finanse rachunkowość

Opis firmy

Jesteśmy firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Firma nasza powstała w sierpniu 2000 roku i została wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia we wrześniu 2000 roku pod nr: H/B 9754, oraz do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 21 sierpnia 2002 pod nr 0000125816. Spółka nasza powstała w wyniku przekształcenia Biura w Krakowie firmy: Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Rachunkowości „PRECYZJA” Sp. z o.o. w Warszawie.


  - badanie bilansów - audyty

  - usługi księgowe

  - dotacje

  - analizy ekonomiczne

  - systemy rachunkowości

  - doradztwo: rachunkowość, podatki
ul. Fatimska 41A
31-831 Kraków