WIZYTÓWKA FIRMY

Z.U.B.

Z.U.B. "TEL- BUD"

Szosa Jadowska 51, Lipiny Nowe, 05-200 Wołomin
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - wodno-kanalizacyjne, gazownictwo...

Opis firmy

    - telekomunikacja, łączność

    - wodociągi

    - instalacje przesyłowe, sieci cieplne

    - instalacje gazowe, gazociągi
Szosa Jadowska 51
Lipiny Nowe
05-200 Wołomin