WIZYTÓWKA FIRMY

P.P.H. i U. LOCUS Jacek Czyrko

P.P.H. i U. LOCUS Jacek Czyrko

Serby/ul. Cicha 6, 67-200 Głogów
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne...

Opis firmy

  - budowa kotłowni
  - inne ciepłownicze
  - instalacje c.o., grzejniki
  - instalacje przesyłowe, sieci cieplne
  - izolacja termiczna
  - liczniki ciepła, legalizacja
  - piece, kotły grzewcze
  - serwis i konserwacja urządzeń ciepłowniczych
  - systemy solarne, pompy ciepła
  - brukarskie usługi
  - budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
  - przejścia podziemne, tunele
  - hydrauliczna armatura, części
  - instalacje ciepłej, zimnej wody
  - instalacje sanitarne w budynkach
  - izolacja wodochronna
  - liczniki, mierniki ciepła, wody
  - wykopy, odwodnienia
  - kanalizacje sanitarne
  - wodociągi
  - woda - uzdatnianie
  - systemy melioracji i nawadniania
  - oczyszczalnie - osprzęt
  - rozbudowa, budowa oczyszczalni
  - gazowe urządzenia
  - instalacje gazowe, gazociągi
  - kotłownie gazowe
Serby/ul. Cicha 6
67-200 Głogów