WIZYTÓWKA FIRMY

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tec...

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tec...

ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom
branża: automatyka elektronika, poligrafia

Opis firmy

  Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (ITeE - PIB) jest państwową jednostką badawczo-rozwojową, realizującą zadania o charakterze badań podstawowych, stosowanych oraz prac wdrożeniowych w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska oraz inżynierii systemów.


  Zakres działalności Instytutu obejmuje m.in:

   - modelowanie procesów i struktur transformacji wiedzy i transferu technologii do gospodarki,
   - badania naukowe w zakresie inżynierii systemów, tribologii, inżynierii warstwy wierzchniej, płynów eksploatacyjnych, diagnostyki, mechaniki, bioniki, metrologii, informatyki oraz edukacji zawodowej,
   - metody optymalizacji procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych,
   - rozwój systemów racjonalizacji wykorzystywania zasobów materiałowych i energetycznych,
   - metody i urządzenia do wspomagania systemów jakości w procesach wytwarzania i eksploatacji.

  Ponadto Instytut prowadzi działalność ekspercką w obszarze innowacyjności gospodarki, doświadczalno-produkcyjną w obszarze urządzeń badawczych i technologiczną, a także działalność wydawniczą i poligraficzną w obszarze wydawnictw naukowych.

  Instytut dysponuje infrastrukturą, a także aparaturą badawczą i urządzeniami technologicznymi, odpowiadającymi, w wiodących obszarach aktywności, tj. tribologii i inżynierii warstwy wierzchniej, światowemu poziomowi.

  Wysoki poziom rozwiązań technicznych uzyskiwanych w Instytucie umożliwia eksport urządzeń i zaawansowanych technologii do wielu krajów świata, m.in.: USA, Niemiec, Izraela, Wietnamu, Chin, Pakistanu, Grecji, Macedonii, Australii, Meksyku, Rosji oraz na Białoruś i Węgry.
ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10
26-600 Radom