WIZYTÓWKA FIRMY

ARCADIS SPÓŁKA Z.O.O.

ARCADIS SPÓŁKA Z.O.O.

ul. Wołoska 22A, 02-670 WARSZAWA
branża: środowisko naturalne ekologia

Opis firmy


ARCADIS

ARCADIS jest jedną z największych firm doradczych i inżynierskich na świecie (Top 10). Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie infrastruktury, środowiska i budownictwa. Koncentruje się na projektach służących poprawie mobilności, równowagi środowiskowej i jakości życia. ARCADIS opracowuje, wdraża i realizuje projekty dla firm i administracji publicznej na rynkach Europy, obu Ameryk i Azji. Założona w 1888 roku, firma zatrudnia dzisiaj ponad 16 000 pracowników. W 2010 roku osiągnęła 2 mld euro przychodu. Jest notowana na giełdzie w Amsterdamie. Główna siedziba ARCADIS mieści się w Holandii.W Polsce, podobnie jak w innych krajach, firma ARCADIS jest obecna w sektorach: infrastruktury, ochrony środowiska oraz budownictwa. W dziedzinie infrastruktury firma specjalizuje się w projektowaniu i nadzorach inwestorskich dróg i autostrad, mostów oraz linii kolejowych. ARCADIS powierzono m.in. zaprojektowanie odcinków autostrad A1, A2 i A4, dróg ekspresowych S1, S5, S7, S8, S19 oraz południowej i wschodniej obwodnicy Warszawy, obwodnic Wrocławia i Olsztyna. W zakresie ochrony środowiska firma posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz oceniających wpływ inwestycji na środowisko, rekultywacji i oczyszczaniu terenów zdegradowanych, gospodarce wodnej i geologii inżynierskiej. W budownictwie ARCADIS koncentruje się na zarządzaniu projektami i kosztami. W Polsce firma zatrudnia około 450 pracowników, wysokiej klasy inżynierów i ekspertów. Główna siedziba ARCADIS mieści się w Warszawie.


ul. Wołoska 22A
02-670 WARSZAWA