WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "EK...

ul. Brzeska 179, 08-110 Siedlce
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, projektowanie/dokumentacja/architektura, utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

  OFERTA "EKO-IMBAU":


 • Projektowanie urbanistyczne i budowlane, nadzór autorski i inwestorski, architektura krajobrazowa


 • Usługi inżynieryjne i techniczne, projektowanie technologiczne dla ochrony środowiska


 • Budowa systemów wodociągowych


 • Budowa systemów kanalizacyjnych


 • Budowa systemów oczyszczalni ścieków


 • Inżynieria sanitarna


 • Usługi projektowe


 • Budowa instalacji przemysłowych


 • Wysypiska odpadów
ul. Brzeska 179
08-110 Siedlce