WIZYTÓWKA FIRMY

F.H.U. MAX-TRANS Andrzej Maksymowicz

F.H.U. MAX-TRANS Andrzej Maksymowicz

ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz
branża: sprzątanie pielęgnacja - terenowa, utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

Tagi: zagospodarowanie odpadów, materiały budowlane, transport odpadów, ochrona środowiska, odpady budowlane, kruszywa, niszczenie dokumentów, recykling, rekultywacja terenówF.H.U. MAX-TRANS Andrzej Maksymowicz  O firmie

  Firma Handlowo Usługowa Max-Trans świadczy kompleksowe usługi w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów oraz dostaw materiałów dla branży budowlanej, jak również doradztwa w zakresie ochrony środowiska.

  Specjalizujemy się w odbiorze odpadów z przemysłu energetycznego, budowlanego oraz odpadów związanych
  z działalnością produkcyjną przedsiębiorstw.

  Stawiamy na solidną obsługę, dlatego też możemy poszczycić się coraz większym gronem wymagających
  i zadowolonych Klientów.

  Naszym atutem są sumienne, rzetelne i terminowe odbiory odpadów i dostawy materiałów dla Naszych klientów.

  Elastyczność, dokładność i mobilność pomogły ugruntować pozycję naszej firmy w tej specjalistycznej branży. Doświadczenie, jakim dysponujemy pozwala Nam spełniać Państwa wymogi na najwyższym poziomie.  OFERTA


  Odpady budowlane

  Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych oraz firm, związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów budowlanych-gruzu. Do Państwa dyspozycji we wskazane miejsce podstawiamy kontener gruzowy, który po napełnieniu jest odbierany w ciągu 24 h. Zamówienie usługi można dokonać telefonicznie lub osobiście w naszym biurze.


  Lista odpadów budowlanych:

  - odpadowa papa
  - gruz ceglany
  - gruz ceramiczny
  - gruz betonowy
  - zmieszane odpady remontowo budowlane
  - odpady z remontów i przebudowy dróg
  - tynki, tapety, okleiny
  - asfalt i odpady zawierające smołę
  - gleba, ziemia w tym kamienie


  Kruszywa - materiały

  FHU Max-Trans prowadzi sprzedaż kruszyw i materiałów budowlanych (gips) pochodzących z:

  - elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni (żużel, piasek żużlowy, popioły lotne, gips syntetyczny)
  - recyklingu odpadów budowlanych (gruz ceglany, gruz betonowy)
  - odpadów z przebudowy i remontów dróg (frez asfaltowy)

  Kruszywa mieszczą się w następujących frakcjach uziarnienia:

  - Piasek żużlowy 0 mm - 8mm
  - Żużel 0 mm - 80 mm
  - Gips - (syntetyczny-budowlany)
  - Gruz ceglany - betonowy, frez asfaltowy

  Kruszywa te mogą być stosowane jako tańszy zamiennik kruszyw naturalnych. Odbiór kruszyw i materiałów możliwy jest transportem własnym Klienta oraz transportem zapewnionym przez Max-Trans.

  Niszczenie dokumentów

  Proponujemy współpracę w zakresie profesjonalnego niszczenia dokumentacji oraz nośników informacji. Nasze działania związane z realizacją kompleksowych usług łączą w sobie wiedzę przeszkolonych pracowników oraz doświadczenie nabywane w trakcie współpracy z odbiorcami.

  Oferujemy:

  - określenie rodzaju dokumentów przeznaczonych do zniszczenia
  - dobór odpowiednich rozwiązań techniczno-logistycznych
  - odbiór dokumentacji potwierdzony protokołem
  - przewiezienie dokumentacji do zakładu zabezpieczonym transportem
  - zniszczenie dokumentów zgodnie z normą DIN 32757 do IV klasy bezpieczeństwa.
  - nadzór pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych nad prawidłowym przebiegiem procesu
  - wystawienie certyfikatu niszczenia będącego gwarancją przebiegu procesu zgodnie z procedurami.

  Na życzenie Klienta cały proces niszczenia może odbywać się w obecności jego przedstawiciela oraz zostać zapisany w postaci dokumentacji filmowej.

  Zagospodarowanie odpadów

  FHU Max-Trans zdając sobie sprawę jak ważny jest problem gospodarki odpadami i jak duży ma to wpływ na środowisko naturalne, wychodzi naprzeciw problemom zagospodarowania wszelkiego rodzaju odpadów. Pomagamy wytwórcom i posiadaczom odpadów w profesjonalny sposób usuwać odpady zgodnie z wymaganiami obowiązującymi zarówno w prawie polskim jak i w Unii Europejskiej.

  Zagospodarowujemy odpady poprzez:

  - Recykling i odzysk
  - Rekultywacje terenów
  - Wykorzystanie w technikach podziemnych-górniczych
  - Składowanie odpadów

  Posiadamy stosowne decyzje w zakresie transportu i zbierania odpadów.

  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Kluczewska 2
32-300 Olkusz