WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o...

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o...

ul.Adamczyka 12, 47-400 Racibórz
branża: budownictwo - drogi chodniki place

Opis firmy

Tagi: budowa dróg, remonty dróg, modernizacja ulic, masy bitumiczne, budowa drógPrzedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Przedmiotem działalności Spółki jest :

  - budowa oraz remonty dróg, ulic, chodników, placów i mostów,
  - wykonywanie oraz utrzymanie oznakowań dróg, ulic i placów,
  - produkcja mas bitumicznych i innych materiałów budowy i utrzymania dróg oraz działalność handlowa w tym zakresie,
  - produkcja i handel materiałami budowlanymi,
  - projektowanie oraz doradztwo w zakresie budownictwa drogowego i organizacji ruchu drogowego,
  - sprawowanie nadzorów nad robotami drogowymi prowadzonymi przez inne podmioty gospodarcze,
  - inne roboty gospodarcze.


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul.Adamczyka 12
47-400 Racibórz