WIZYTÓWKA FIRMY

Pracownia Projektowa PIK s.c.

Pracownia Projektowa PIK s.c.

ul. Szeroka 24, 44-240 Żory
email: pik@pik.pl
branża: projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy

  OFERTA:

  Nasza firma istnieje od 1982 roku, a więc projektowaniem architektoniczno - budowlanym zajmujemy się już 29 lat. W tym czasie opracowaliśmy ponad 4000 projektów wszelkich obiektów - głównie domów jednorodzinnych. Jak dotąd żaden z naszych projektów nie został odrzucony przez jakiekolwiek władze budowlane. Od 17 lat posługujemy się w opracowaniach techniką komputerową CAD (Computer Aided Design - Komputerowe Wspomaganie Projektowania). Pozwala ona między innymi na "zwiedzanie" obiektów z zewnątrz i wewnątrz jeszcze przed ich wybudowaniem. Prezentacje te cieszą się olbrzymim powodzeniem. W styczniu 1996 roku wydaliśmy pierwszy, własny katalog projektów domów jednorodzinnych.

  Aktualnie oferujemy około 200 projektów dostępnych na darmowym CD-ROM-ie oraz dziewięciu numerach kwartalnika z projektami.

  Dla tych, którzy chcą nabyć nasze kwartalniki oferujemy wysyłkę z dołączoną płytą CD-rom zawierającą dodatkowo animacje wybranych projektów.

  Wszystkie projekty dostępne są w dwóch wersjach - ze schematami instalacji wewnętrznych lub bez tych schematów. O wyborze wersji decydują Państwo w porozumieniu z właściwym wydziałem administracji budowlanej. Czas oczekiwania na projekt bez adaptacji wynosi 1 dzień, na projekt adaptowany - 1 tydzień. Terminy te mogą się nieznacznie wydłużyć w przypadku nowości.

  W skład projektu gotowego - bez adaptacji - wchodzą:

  1. w części architektoniczno - konstrukcyjnej

  - wizualizacje
  - wszystkie rzuty poziome oraz aranżacje pomieszczeń
  - charakterystyczne przekroje
  - 4 kolorowe elewacje
  - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
  - zestaw detali konstrukcyjnych
  - opis techniczny
  - obliczenia statyczne
  - obliczenia współczynnika przenikania ciepła
  - zestawienie materiałów budowlanych

  2. w części instalacyjnej

  - schemat wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej
  - schemat wewnętrznej instalacji c.o.
  - schemat wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej

  Projekt adaptowany zawiera ponadto:

  - orientację budynku w stosunku do działki - określenie
  - przyporządkowanych stron świata na rzutach i elewacjach
  - dane inwestora (tabelki indentyfikacyjne)
  - przystosowanie konstrukcyjne do właściwej dla danego regionu
  - strefy klimatycznej (poziom posadowienia, obciążenia śniegiem i wiatrem)

  Na życzenie Państwa możliwa jest również modyfikacja naszych projektów. Powstaje wówczas na podstawie projektu katalogowego nowe opracowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Koszt takiego projektu jest znacznie niższy od dokumentacji wykonywanej na indywidualne zamówienie. Ograniczeniem w modyfikacji jest jedynie zdrowy rozsądek. Zmian, za naszą zgodą, może dokonać również inna osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.

  Szczególnie wymagającym inwestorom proponujemy opracowanie indywidualnego projektu. Rezydencje takie są aktualnie przez nas opracowywane.

  Oferujemy ponadto możliwość wykonania w naszej pracowni projektów zagospodarowania działek, projektów przyłączy wodnych, kanalizacyjnych (zbiorniki na ścieki), kosztorysów pełnych i scalonych oraz projektów zabezpieczenia budynku na wpływ eksploatacji górniczej.

  Posiadamy w naszej ofercie również kilkadziesiąt projektów budynków usługowych, handlowych, gospodarczych i garażowych, a poza domami jednorodzinnymi opracowujemy także projekty obiektów użyteczności publicznej (sklepy, pawilony, motele, hotele, gastronomia, banki, autosalony, itp.), a także zabudowy wielorodzinnej oraz szeregowej.

  Służymy także ofertą sprawowania nadzoru budowlano - inwestorskiego, będącego wymogiem formalnym stawianym przez Prawo Budowlane. W tym okresie jesteśmy państwa doradcami, kontrolerami zatrudnianych wykonawców, pomagamy w wyborze i zakupie materiałów budowlanych oraz rozwiązujemy problemy techniczne jakie mogą zaistnieć w ciągu całego okresu budowy..

  Jesteśmy tam do państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

  Jednocześnie informujemy, że jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.


ul. Szeroka 24
44-240 Żory