WIZYTÓWKA FIRMY

EKOTON Sp. z o.o.

EKOTON Sp. z o.o.

ul.Ciepła 12 m 4, 15-472 Białystok
branża: budownictwo - obsługa, nadzór doradztwo obsługa przedsięb., środowisko naturalne ekologia

Opis firmy

  O NAS:

  Firma EKOTON to lider w dziedzinie konsultingu w zakresie:

  1. ochrony środowiska
  2. turystyki
  3. rozwoju rolnictwa
  4. zarządzania projektami Unii Europejskiej
  5. szkoleń

  Jest również skutecznym partnerem w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz wdrażania norm jakości.

  Firma działa na rynku od 1998 roku i jest obecna w większości województw naszego kraju. Klientami firmy są, m.in.: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., KAN Sp. z o.o., MARPOL S.A, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A, PMB S.A., PRONAR Sp. z o.o., Shell Polska Sp. z o.o., STRABAG Sp. z o.o., Texaco Polska Sp. z o.o., instytucje międzynarodowe, takiej jak: ONZ – UNDP oraz samorządy terytorialne wszystkich szczebli.

  Firma EKOTON jest bezapelacyjnym liderem w opracowywaniu wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych (IPPC), raportów oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ), audytów ekologicznych, raportów Natura 2000, programów i planów usuwania azbestu oraz programów
  i strategii rozwoju turystyki.

  W latach 2006-2008 zespół firmy EKOTON koordynował na terenie województwa podlaskiego największy w Polsce projekt „Turystyka-wspólna sprawa” z budżetem 62 mln złotych. Firma również jako oficjalny Partner w latach 2005-2008 wdrażała innowacyjny projekt Unii Europejskiej „Centrum Zielonych Technologii”, w temacie EKOTURYSTYKA.

  O dynamice firmy świadczy dwukrotne zwiększenie w 2006 roku obrotów i udziału w rynku oraz trzykrotny wzrost zatrudnienia. Na sukces firmy składa się wieloletnie doświadczenie, nienaganna opinia wśród klientów oraz zaufany zespół złożony ze specjalistów.

  Od 2008 r. EKOTON jest członkiem Polskiej Izby Turystyki.

  Dane firmy:

  EKOTON sp. z o.o.
  biuro: ul. Św. Rocha 5 lok. 210A, 15-879 Białystok
  siedziba: ul. Ciepła 12 m. 4, 15-472 Białystok
  NIP: 542-30-71-501
  SR w Białymstoku, XII Wydz. Gospodarczy KRS
  Numer KRS: 0000298612
  Wysokość kapitału zakładowego: 50000 zł


ul.Ciepła 12 m 4
15-472 Białystok