WIZYTÓWKA FIRMY

LEIER Polska S.A.

LEIER Polska S.A.

Wola Rzędzińska 155A, 82-200 Malbork
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - mosty wiadukty...

Opis firmy

  Leier - Malbork sp. z o.o. została założona w 1988 roku przez Pana Michael Leier obywatela Austrii - przedsiębiorcę prowadzącego wytwórnie materiałów budowlanych w Austrii i na Węgrzech. Zakład w Malborku powstał na terenie byłej firmy "Agromet", od której pan Michael Leier wydzierżawił teren i halę typu "Mostostal", a następnie wykupił prawo wieczystego użytkowania, ponieważ tylko taka forma nabycia nieruchomości dla inwestorów zagranicznych była możliwa w tamtych czasach. W roku 1998 zmieniono formę wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności.

  Michael LeierFirma Leier w Malborku jest najnowocześniejszym zakładem produkującym materiały budowlane z betonu i betonu lekkiego. Produkcję rozpoczęto w oparciu o technologię zachodnią przy użyciu pustaczarek kroczących typu Monomatik, hydraulicznych zbieraczek produktów, komputerowo sterowanych mieszalni betonu. Początkowo produkowano tradycyjny asortyment dla budownictwa mieszkaniowego. Nowością na polskim rynku był bloczek z ociepleniem na jednowarstwowe ściany zewnętrzne Monolit. Sukcesywnie rozszerzano asortyment wprowadzając nowe produkty : dachówki, nadproża do rolet, systemy kominowe, płytki chodnikowe.

  Wprowadzony nowatorski na polskim rynku system logistyczny - dostarczanie inwestorowi produktów samochodami samowyładowczymi z dźwigami spowodował rozszerzenie terenu działalności firmy i konieczność tworzenia placówek dystrybucyjnych. Punkty handlowe.

  W roku 1990 na terenie 2,17 ha utworzono centrum dystrybucji w miejscowości Świętajny w gm. Olsztynek, a w listopadzie 1991 r. w miejscowości Świecie - na terenie 1,4 ha. Istniejące punkty są systematycznie modernizowane. Od 2004 r. firma Leier jest właścicielem gruntu w miejscowości Zakroczym, na których w 2006 roku uruchomiono Centrum Dystrybucji na teren Województwa Mazowieckiego.

  W grudnia 2000 r. przejęto jedną z największych cegielni na południu Polski - Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A. Poprzez prace modernizacyjno - inwestycyjne zakład ten jest dziś najnowocześniejszą cegielnią na terenie Polski. Zakłady ceramiki posiadają punkty sprzedaży w Strzelcach Opolskich i w Wieliczce, które prowadzą sprzedaż produktów Leier Malbork t.j. kominy, dachówki, nadproża do rolet, pustaki wentylacyjne.

  Inwestycje.

  Od kwietnia 2003 roku na terenie zakładu w Malborku prowadzone były inwestycje mające na celu unowocześnienie produkcji oraz uruchomiono nowe linie technologiczne t.j.: maszynę stacjonarną do produkcji elementów ściennych, kominowych i kostki brukowej, ścian zespolonych, stropów Leier Panel, dachówki. W październiku 2004 uruchomiona została linia produkcji płytek na ciągi chodnikowe i tarasy. W 2006 roku zakupiono 2,5 ha gruntu w Malborku na rozszerzenie powierzchni magazynowo-produkcyjnej.

  Nadzór, jakość.

  Ciągła Zakładowa Kontrola Jakości Produkcji, uzyskane certyfikaty, współpraca z laboratoriami zewnętrznymi oraz ciągły nadzór PCBC i CEBET Warszawa gwarantują najwyższą jakość i niezawodność oferowanych produktów.


Wola Rzędzińska 155A
82-200 Malbork