WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Proenco"...

ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
branża: projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy


  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” Spółka z o.o. powstało w 2002 r. i jest firmą zajmującą się projektowaniem, wykonawstwem i nadzorowaniem obiektów związanych z ochroną środowiska. Szeroki zakres prowadzonej działalności jest możliwy dzięki kadrze inżynieryjno- technicznej posiadającej kierunkowe wykształcenie poparte wieloletnia praktyką.

  Uczestnictwo w realizowanych programach Sapard, i Phare pozwoliło zdobyć doświadczenie w realizacji inwestycji powstających przy udziale środków pomocowych z Unii Europejskiej. Umiejętność sporządzania Studiów Wykonalności dla realizowanych projektów jest dużym atutem przy poszukiwaniu środków pomocowych. Pracując przy realizacji dużych przedsięwzięć Firma nabrała odpowiedniego doświadczenia do prowadzenia podobnych realizacji, a posiadany zespół ludzi jest w stanie sprostać nawet bardzo trudnym wyzwaniom.

  PROENCO zajmuje się typowymi projektami inżynierskimi z branży inżynierii sanitarnej i szeroko pojętej ochrony środowiska. Projektujemy sieci wodociągowe i kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków, instalacje co i kotłownie, wentylacje i klimatyzacje zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i dużych korporacji. Zajmujemy się ponadto wdrażaniem projektów wykorzystania energii odnawialnej i nowymi technologiami w branży. Posiadamy zespół obsługi geodezyjnej i geologicznej. Młody zespół projektowy pracuje pod nadzorem doświadczonych projektantów tworząc twórczy konglomerat. Biuro jest w pełni wyposażone, skomputeryzowane, ze stałym szybkim internetowym łączem, projektujemy w AUTOCAD. Firma czerpie wzory z zachodnich podobnych biur, a opracowanie dokumentacji może być wykonane po angielsku, niemiecku lub francusku. Preferowany językiem korespondencji jest polski lub angielski.

  Firma buduje nowe i modernizuje istniejące oczyszczalnie ścieków. Dokonujemy rozruchu wykonanych przez nas oczyszczalni ścieków. Sprawujemy nadzór eksploatacyjny gwarancyjny i pogwarancyjny. Na zlecenie inwestora możemy dokonać oceny rozwiązań obcych, lub je unowocześnić.

  PROENCO jako firma inżynierska jest w pełni przygotowane do spełnienia nowych wymogów wynikających ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Możemy kooperować z firmami zachodnimi, prowadzić przedstawicielstwo, lub wykonywać prace poza terenem Polski.

  Projektujemy z myślą o Tobie
  i modernizujemi dla CIebie!!!!


  Zapraszamy do współpracy!!

ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce